Slika je simbolična.
Nekateri zdravniki svoje delo opravljajo tako vestno in srčno, da si prislužijo tudi kakšno darilce pacienta. Pa ga lahko vzamejo?

Na spletni strani Zdravstvenega doma Ptuj se je nedavno pojavilo navodilo zdravnikom. Vodstvo doma tako svoje zdravstveno osebje obvešča o omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril ter o postopku v primeru prejema daril. 

Tako velijo, da zaposleni delavci ne smejo sprejemati daril v zvezi z opravljanjem dela, razen če gre za priložnostna darila manjše vrednosti ali protokolarna darila. 

Protokolarna darila, ki jih sicer lahko sprejemajo, so darila, ki jih podarijo predstavniki drugih državnih organov, drugih držav in mednarodnih organizacij ter institucij ob obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih. Darila podarjena v takih okoliščinah osebje lahko sprejme. 

Sprejmejo pa lahko tudi priložnostna darila manjše vrednost do sto evrov. Gre za darila, ki se jih običajno izroča ob določenih dogodkih, na primer slavnostih, zaključkih izobraževanj, usposabljanj ali praznikih. 

Sprejmejo pa lahko tudi tako imenovano darilo zanemarljive vrednosti, katerih vrednost ne sme presegati 50 evrov. 

Kartice, drage kovine, denar, je le nekaj reči, ki jih ne smejo sprejeti

Zdravstveno osebje pa ne sme sprejemati daril katerih izročitev bi pomenilo kaznivo dejanje, daril, ki so prepovedana v skladu z zakonom ali predpisi, ne smejo sprejemati denarja, vrednostnih papirjev, darilnih ali vrednostnih bonov, kartic ali dragih kovin. 

Sprejeti darilo pa je prav tako prepovedano, če bi to ustvarilo videz, da vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje dela. 

Ta pravila pa ne veljajo le za zdravstveno osebje. Veljajo tudi za zakonca zaposlenega delavca v zavodu, tudi če živita v izven zakonski skupnosti ter njihove otroke, starše ter osebe, ki živijo z njimi v skupnem gospodinjstvu. 

Je dobil darilo? Izpolniti mora obrazec, poroča se protikorupcijski komisiji

Ptujski zdravstveni dom smo povprašali, če so se z incidenti sprejemanja daril med svojimi zaposlenimi soočali. Povejo, da se niso ter da je obvestilo posledica sprejema internega akta, v katerem je določen postopek v primeru izročitve darila. Prav tako je določena oseba, ki vodi seznam daril ter poroča Komisiji za preprečevanje korupcije. 

Pojasnijo, da pravilnik določa, da mora subjekt javnega sektorja, v tem primeru zdravstveni dom, objaviti katere so omejitve v zvezi s sprejemanjem daril. 

Kot rečeno, pa mora zdravstveno osebje, v primeru prejema darila za tega izpolniti obrazec, ga evidentirati, oseba zadolžena za evidentacijo pa mora o darilih poročati protikorupcijski komisiji. Darilo mora osebje prijaviti v osmih dneh od prejema, razen, če vrednost darila ne presega 50 evrov. 

Starejše novice