Foto: Jure Banfi
Bobrov center skrbi za spoznavanje naravnih danosti Obsotelja ter zaščitenih živalskih vrst, kot so bobra in vidra. Z razstavami, delavnicami in različnimi dogodki pa ta prispeva k ozaveščanju o pomenu varovanja okolja in trajnostnega razvoja.

V občini Rogaška Slatina, v naravovarstvenem centru Sotla, v malem kraju Nimno je prav poseben center, ki tako otrokom kot odraslim ponuja izobraževalne vsebine, s pomočjo katerih lahko spoznamo območje celotne reke Sotle in njenih naravnih danosti. To je tako imenovani Bobrov center

»Je pa to center, kjer imamo vsebine za spoznavanje območja celotne reke Sotle, Obsotelja in njenih naravnih danosti.

Zlasti je poudarek na zaščitenih živalskih vrstah, bobru, potem vidri in ostalih vrstah, ki živijo na tem območju, doda zunanja strokovna sodelavka Bobrovega centra,« Vesna Zagoda Peperko.

Foto: Jure Banfi

Bobrov center ponuja vsebine, ki so zanimive tako za otroke kot tudi odrasle. Obiščete ga lahko individualno ali v skupini.

»Vsebine so razvite za otroke, vendar so tako prirejene, da tudi odraslih dobijo veliko novih informacij,« dodaja Peperko. 

Za mlajše otroke so vsebine bolj animacijske, pri starejših obiskovalcih so vsebine prirejene tako, da svoje obstoječe znanje še dodatno izpopolnijo.

Center je bil zgrajen v okviru Interreg projekta: Vezi narave, ki se je nanašal na zaščitena območja, ki so vključena v NATURO2000.

In zakaj je postavljen ravno na tem območju?

»Stoji ob reki Sotli, na območju, kjer je nekoč bilo tudi Vonarsko oziroma Soteljsko jezero. Zaradi lege, je tukaj, v preteklosti nastalo mokrišče. In prav zaradi tega so se odločili, da center postavijo na tem območju,« še razloži Vesna. 

Lokacija je posebna tudi zaradi tega, ker povezuje dve veliki turistični središči. Rogaško Slatino in občino Podčetrtek - zeleni destinaciji slovenskega turizma.

Zraven tega v bližini najdemo tudi druga, varovana območja, kot so Kozjanski regionalni park, Krajinski park Boč.  

»Tako lahko v Bobrovem centru, ki je, bomo rekli, v središču, tudi te vsebine, ki jih druga območje imajo, predstavljamo in povezujemo,« pojasni zunanja strokovna sodelavka. 

Zraven tega, da si obiskovalci lahko ogledajo stalno razstavo in poslušajo zanimive vsebine v predavalnici, se lahko ustavijo na kavi ali pa samo občudujejo razgled iz zgornje ploščadi, organizirajo v Bobrovem centru tudi veliko različnih dogodkov, ki spodbujajo povezovanje z naravo, trajnostnim razvojem in naravovarstvom. 

»Učne delavnice za mladino, potem strokovne delavnice za odrasle, doživljajske delavnice, potem pa razne občasne razstave in pa  ogledi, ki so bolj usmerjeni v neko temo. To pa pripravimo posebej na povpraševanje,« našteva Peperko. 

Sam center prinaša velik pozitivni dodatek, sploh ker gre za izobraževalne vsebine, ki so povezane z naravo in ohranjanjem narave.

»Evropska sredstva prinašajo zlasti na območja podeželja neko dodano vrednost, zlasti razvoj tistih vsebin, ki jih sicer ne bi mogli razvijati,« zaključuje Vesna.

Pomembno je, da se vedno znova učimo o tem, kako, varovati naravo, naš dom in kako upoštevati prebivalstvo, ki je že pred nami živelo na določenem območju. 

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva. 

Starejše novice