Slika je simbolična (foto: Sandi Kelc).
Ptujsko sodišče je zavrglo dva primera tožb proti avstrijskemu Verbundu.

Okrožno sodišče na Ptuju je zavrglo tožbi v dveh gospodarskih sporih, v katerih je tožena stranka avstrijski Verbund.

Razlog je v nepopolnih tožbah, ob tem pa sodišče izpostavlja neaktivnost pooblaščenke tožečih strank. Ptujsko sodišče sicer obravnava več tožb proti Verbundu, v nekaterih primerih bodo naroki v drugi polovici junija.

Vloženih okoli 80 tožb

Novembra letos bo minilo deset let od takrat, ko je narasla reka Drava za seboj pustila ogromno škode na premoženju posameznikov, podjetij, društev, občin in države vzdolž celotnega toka v Sloveniji.

Zaradi posledic poplavljanja Drave so na slovenskih sodiščih v Slovenj Gradcu, Mariboru in na Ptuju oškodovanci iz Slovenije - med njimi so posamezniki, podjetja, društva, občine, zavarovalnice in država - proti upravljavcu hidroelektrarn na reki Dravi v Avstriji, družbi Verbund, vložili okoli 80 tožb.

Z njimi so od Verbunda terjali skupno za okoli 107 milijonov evrov odškodnin.

Menijo, da je prav Verbund s svojim ravnanjem in upravljanjem Drave ter na njej zgrajenih akumulacij povzročil velik poplavni val, ki je prizadel območje ob celotni strugi reke Drave v Sloveniji, velika škoda pa je nastala tudi v Avstriji. Verbund v postopkih pred sodišči odgovornost za nastalo škodo zavrača, doslej pa po znanih podatkih nobena od vloženih tožb proti njemu še nima epiloga.

Neaktivnost pooblaščenke tožečih strank

V zvezi s tožbami, ki jih obravnava Okrožno sodišče na Ptuju, je to danes na svoji spletni strani objavilo, da je 7. junija izdalo sklepa o zavrženju tožbe v dveh gospodarskih sporih, v katerih je tožena stranka družba Verbund, natančneje Verbund Hydro Power GmbH.

»Sklepa o zavrženju sta bila sprejeta, ker tožeči stranki tudi po dodatnem pozivu nista odpravili nepopolnosti tožb, zaradi česar tožb iz procesnih razlogov sploh ni bilo mogoče vsebinsko obravnavati,« je navedlo sodišče.

V zvezi s tem primerom je sodišče izpostavilo neaktivno ravnanje pooblaščenke tožečih strank.

Ta po navedbah sodišča »ne prevzema sodnih pisanj, zato se ji ta vročajo po fikciji«, je navedlo sodišče in dodatno pojasnilo, da tudi sklepa o zavrženju pravdnima strankama zaenkrat še nista bila vročena.

Sodno okrožje na Ptuju je sicer v obravnavo prejelo večje število odškodninskih zadev, v katerih je tožena stranka Verbund. V nekaterih od teh gospodarskih zadev so v drugi polovici junija tudi že razpisani pripravljalni naroki in prvi naroki za glavno obravnavo, je napovedalo sodišče.

Starejše novice