Slika je simbolična (foto: Javne službe Ptuj).
Za položnice za smeti, kot jim radi rečemo, se mnogim Ptujčanom in Ptujčankam zdi, da se le dražijo. Razkrivamo, kaj se skriva za ceno odvoza smeti.

Nedavno je ptujska svetnica Sergeja Puppis Freebairn z Liste Andreja Čuša na Mestno občino Ptuj podala vprašanje glede izračuna cene smeti na Ptuju. 

Občino in posredno Javne službe Ptuj je pozvala, naj natančno opišejo ključ, po katerem se izračunava cena smeti na Ptuju. Gre za enoten ključ, ki vsak mesec obračuna ceno odvoza smeti. 

Javne službe Ptuj vsak mesec pripravijo izračun stroška

Podjetje, ki s smetmi ravna, torej Javne službe Ptuj, vsak mesec v skladu s posebno metodologijo pripravi izračun stroška. Javne službe Ptuj pojasnjujejo, da oblikovanje cene ravnanja s komunalnimi odpadki določa država s posebno uredbo. 

Ta uredba je sestavljena iz treh postavk. Gre za zbiranje komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst teh odpadkov in nato še odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov.

Vsaka od teh postavk pa je sestavljena še iz stroškov storitev in stroškov javne infrastrukture.

Izvajalec pripravi ceno glede na kilogram, občinski svet jo potrdi

Glede na vse omenjene postavke pa nato izvajalec, torej Javne službe Ptuj, pripravijo predračunsko ceno glede na kilogram smeti. Občinski svet mora nato ceno potrditi. 

Tako nastane splošna cena odvoza odpadkov. Po potrjenih cenah v kilogramih nato izvajalec določeno vrsto komunalnih ali bioloških odpadkov zaračuna uporabnikom glede na prostornino zabojnika in pogostosti odvoza. 

Tako mesečni preračuni cene potekajo na ta način: 

  • Cena za zbiranje odpadkov: masa vseh zbranih odpadkov [kg] / volumen vseh zabojnikov za mešane komunalne odpadke [l]= sodilo [kg/l] Sodilo [kg/l] × potrjena cena za zbiranje odpadkov [€/kg]= cena [€/l] Cena [€/l] × volumen zabojnika za mešane komunalne odpadke [l]= cena zbiranja [€]
  • Cena za obdelavo odpadkov: masa vseh zbranih mešanih komunalnih odpadkov [kg] / volumen vseh zabojnikov za mešane komunalne odpadke [l]= sodilo [kg/l] Sodilo [kg/l] × potrjena cena za obdelavo [€/kg]= cena [€/l] Cena [€/l] × volumen zabojnika za mešane komunalne odpadke [l]= cena obdelave [€]
  • Cena za odlaganje odpadkov:  masa vseh odloženih mešanih komunalnih odpadkov [kg] / volumen vseh zabojnikov za mešane komunalne odpadke [l]= sodilo [kg/l] Sodilo [kg/l] × potrjena cena za obdelavo [€/kg]= cena [€/l] Cena [€/l] × volumen zabojnika za mešane komunalne odpadke [l]= cena odlaganja [€]
  • Cena položnice: cena [€] = cena zbiranja [€] + cena obdelave [€] + cena odlaganja [€]
  • Cena za zbiranje bio odpadkov: Masa vseh zbranih BIO odpadkov [kg] / volumen vseh zabojnikov za BIO [l]= sodilo [kg/l] Sodilo [kg/l] × potrjena cena za zbiranje BIO odpadkov [€/kg]= cena [€/l] Cena [€/l] × volumen zabojnika BIO [l]= cena zbiranja [€]

Na končni strošek položnice vpliva več dejavnikov ...

Tako na položnico, ki se spreminja mesečno vpliva več dejavnikov. V obračun sta torej vključena volumen posode in pogostost odvozov na mesec. 

Nato odpadki pridejo na Zbirni center Gajke, kjer stehtajo skupno količino odpadkov, kar je tudi postavka, ki vpliva na končno ceno. 

Na ceno pa, kot že omenjeno, vpliva tudi cena storitve in cena javne infrastrukture, ki pa je od leta 2017 nespremenjena.

Na koncu se tako cena, ki jo potrdi občinski svet, pomnoži s količino vseh pobranih odpadkov v ptujski občini v preteklem mesecu. Rezultat je tako cena v evrih na liter smeti. 

Strošek zmanjšamo z zmanjšanjem količine odpadkov

Tako lahko strošek na položnici za smeti zmanjšamo le skupnostno, tako da zmanjšamo količino odvrženih smeti. 

Na ceno pa vpliva tudi ločevanje odpadkov. Z ločevanjem zmanjšamo mešane komunalne odpadke, za katere bo potem potreben manjši zabojnik. Kot omenjeno, velikost zabojnika vpliva na ceno na položnici. 

Ste vedeli? Prihranite lahko z zbiranjem olja

V poseben zabojnik lahko zbirate odpadno jedilno olje in ste za to nagrajeni. Postopek je preprost. Najprej se zglasite na Mestni blagajni Javnih služb Ptuj na Ulici heroja Lacka. 

Tam prevzamete etikete za identifikacijo vašega odjemnega mesta. Olje zbirajte v kakršnikoli plastični posodi (na primer od sokov), na plastenko nalepite svojo etiketo, ki ste jo dobili na blagajni in tako označeno embalažo odvrzite v zabojnik.

Na podlagi zbranih količin vseh pravilno oddanih plastenk vam obračunajo dobropis za posamezno odjemno mesto, in sicer v višini dvajsetih centov na liter. 

Zabojnike za zbiranje odpadnih olj najdete pri Osnovni šoli Ljudski vrt, Osnovni šoli Grajena, trgovini Spar - Rabelčja vas, Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka, Eko otoku na Dravski ulici, Osnovni šoli Breg in pri nakupovalnem centru Supernova Qlandia. 

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice