Foto: Žan Osim
Prenovljen Lent je uradno zaprt za promet. A kljub temu ostajajo nekatere izjeme. Občina je namreč tam vzpostavila »shared-space« cono, kjer velja največja dovoljena hitrost 20 kilometrov na uro. Katere so torej izjeme in kako dostopati do Lenta?

Maribor je v zadnjih tednih priča preporodu enega svojih najbolj ikoničnih območij. Po večmesečni prenovi je Lent naposled znova odprt za obiskovalce in že v kratkem času je postal priljubljeno mesto druženja za Mariborčane vseh generacij in tudi turiste.

Pri tem pa je Mestna občina Maribor sledila predlogu stroke, ki je predlagala popolno zaporo za osebni promet na Lentu, med Vodnim in Sodnim stolpom. Kot razlagajo na občini, je tako območje Lenta postala tako imenovana »shared-space« cona, kjer velja največja dovoljena hitrost 20 kilometrov na uro.

Kljub temu pa ob popolni zapori veljajo določene izjeme. Med njimi so stanujoči, dostava ter javni potniški promet. Tako na Mestni občini Maribor opozarjajo občane k ureditvi dovolilnic za vstop na Lent.

Preobremenitev cest z zaprtjem Lenta ni dosežena

Mestna občina Maribor je že pred časom pristopila k izvedbi analize prometa v času prenove Lenta. Kot razlagajo na občini, so na podlagi opravljene prometne študije ugotovili, da se promet v kumulativnem smislu ne zvišuje.

Po njihovih pojasnilih kljub povečanju prometa na nekaterih odsekih kritična preobremenitev cest ni dosežena, na podlagi česar je Mestna uprava Mestne občine Maribor sledila predlogu stroke, ki je predlagala popolno zaporo za osebni promet na Lentu, med Vodnim in Sodnim stolpom, razen za stanujoče, dostavo, enosledni promet in javni potniški promet.

Foto: Žan Osim

Kakšne spremembe odslej veljajo na prenovljenem Lentu?

Med Vodnim in Sodnim stolpom, kjer so postavili potopne valje, je torej območje za pešce in kolesarje, motorni promet pa je možen le izjemoma, in sicer v obeh smereh z največjo dovoljeno hitrostjo 20 kilometrov na uro in z dovolilnico. Gre za pristop, ki so ga v preteklosti že uvedli na Glavnem trgu, Koroški cesti ter Cafovi ulici.

Glede prometnega režima bodo tako na širšem območju Lenta v veljavi naslednje spremembe:

  • dvosmerni promet med Vodnim stolpom ter Ribiško ulico, 
  • enosmerni promet med Ribiško ulico ter Studenško brvjo,
  • med Ribiško in Strmo ulico bo promet potekal enosmerno v smeri Strme ulice,
  • območje umirjenega prometa v obeh smereh Med Ribiško ulico in Vodnim stolpom s potopnim valjem pri Vodnem ter Sodnem stolpu.

Parkirnih površin na Lentu ne bo, razen na južni strani Pristana ter pri stavbi na naslovu Ob Bregu 8.

Občani morajo za vstop na Lent pridobiti dovolilnico

Mestna občina Maribor že aktivno informira stanovalce, lastnike garaž in gostinskih lokalov, da pristopijo k ureditvi dovolilnic za vstop v območje skupnega prometnega prostora na Lentu.

Kot razlagajo na občini, so upravičenci podjetja, ki izvajajo dostavo blaga do strank, izvajajo servisne in kurirske dejavnosti, vzdrževanje objektov, stanovalci, ki so lastniki ali najemniki stanovanj v tem območju ali lastniki ali najemniki garaž in poslovnih prostorov.

Ti upravičenci si lahko pridobijo letno dovoljenje za vstop z vozilom v dostavnem času, ki je med 5. in 10. uro, z izjemo najemnikov garaž ali stanovalcev z možnostjo parkiranja na dvorišču v območju. Ti so upravičeni do izdaje letnega dovoljenja za 24-urni vstop na Lent do parkirnega prostora.

Pri tem pa na občini dodajajo, da je za pridobitev dovoljenja in dovolilnice za vstop na Lent, potrebno izpolniti ustrezno vlogo, ki je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Maribor.

Starejše novice