Poslovil se je profesor Peter Novak.

Po poročanju Financ, smo še pred dnevi lahko v medijih spremljali aktualne in natančne komentarje Petra Novaka o razmerah v slovenski, evropski in globalni energetiki.

Kdo je bil?

Novak je bil profesor in dekan na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Kot poročajo Finance, se je ukvarjal z raziskavami, med drugim pa je izdelal tudi krivuljo in formulo v pravilniku o dopustnih toplotnih izgubah zgradb iz leta 1979, v katerega je vključil bistvene elemente za porabo energije v stavbah.

Bil je častni predsednik Slovenskega društva za sončno energijo. Zveza strojnih inženirjev Slovenije pa mu je podelila tudi nagrado za življenjsko delo.

Kot so zapisali v Financah, je bil Novak tudi član sveta za varstvo okolja, predsednik komisije za klimatizacijo, član znanstvenega sveta na Mednarodnem inštitutu za hlajenje IIR, podpredsednik znanstvenega sveta pri Evropski agenciji za okolje, podpredsednik Zveze evropskih združenj za gretje, prezračevanje in klimatizacijo REHVA, častni član Ameriškega združenja za ogrevanje, hlajenje in klimatizacijo ASHRAE, opravljal pa je še vrsto drugih nalog.

Aktiven je bil tudi po upokojitvi

Tudi po upokojitvi ni miroval. Ukvarjal se je z varstvom okolja ter učinkovito rabo in obnovljivimi viri energije doma in v tujini. 

Kot poročajo v Financah, je za številna slovenska podjetja razvil inovativne rešitve in jim pomagal pri iskanju trgov.

Prav tako pa je v medijih znal zelo jasno razložiti zapletene tehnologije, spremljal je aktualno dogajanje in imel zelo široko znanje, ki je močno presegalo poznavanje samo tehničnih strok.

V Financah se ga bodo zato spominjali kot strokovnjaka, ki je oblikoval vsakoletni razpis okoljskih nagrad v gospodarstvu. »Bil je član naše okoljske komisije in vez med našim razpisom in evropskim natečajem okoljsko-poslovnih nagrad,« so zapisali.

Starejše novice