Foto: Javne službe Ptuj
Mestna občina Ptuj bo zgradila 32,07 kilometra novih kanalizacijskih vodov v vrednosti 9,3 milijona evrov brez DDV.

S podpisom pogodbe med naročnikom Mestno občino Ptuj in izvajalci Komunalnim podjetjem Ptuj, Javnimi službami Ptuj in podjetjem Štraf se pričenja projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj.

V prostorih Dominikanskega samostana na Ptuju je danes potekala spletna predstavitev projekta izgradnje novih kanalizacijskih vodov.

Pristojni so predstavili izvajanje investicije, ocenjene na 9,3 milijona evrov brez DDV. Od tega znaša vrednost sofinancerskega dela Evropske unije iz sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in Ministrstva za okolje in prostor 6,5 milijona evrov, lastna sredstva Mestne občine Ptuj pa znašajo 2,9 milijona evrov.

Pretežni del Ptuja je že kanaliziran

Namen investicije je izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo.  Gre za območje, ki je v državnem programu opredeljeno kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami, tehničnimi in okoljskimi standardi.

Na območju projekta še ni v celoti zagotovljena storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Pretežni del Ptuja je kanaliziran, odpadne vode se čistijo na Centralni čistilni napravi Ptuj, ki je namenjena tudi čiščenju odpadnih voda na območju obeh aglomeracij in ima dovolj veliko zmogljivost za sprejem dodatne količine odpadne vode.

Na območju investicije se bo izvedlo skupaj 698 priključkov na javno kanalizacijsko omrežje s približno 1.909 populacijskimi enotami. Predvidena je izgradnja skupaj 32,07 kilometra kanalizacijskega omrežja ter 16 črpališč. Rok zaključka izvedbe se predvideva konec leta 2022.

Županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek (foto: Javne službe Ptuj)

Omrežje bodo gradili v teh delih občine

Županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je poudarila, da gre za izjemno pomemben projekt: »Največ kanalizacijskega omrežja bo zgrajenega v Kicarju in Spodnjem Velovleku, sledijo Žabjak in Nova vas, Turnišče z naseljem Svetega Roka, Sovretova pot, desni in levi breg Ptuja, Ob Dravi in Zagrebška cesta ter Anželova ulica.«

Dodala je: »Želimo si, da nam bodo vremenske razmere dopuščale, da z gradnjo pričnemo že v tem letu, sicer pa v začetku prihodnjega leta, saj morajo biti dela zaključena do konca leta 2022.«

Seznam vseh načrtovanih priključkov po ulicah in hišnih številkah je dostopen na tej spletni povezavi.

Direktor Komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec (foto: Javne službe Ptuj)

Ptujska občina bo s projektom dosegla 98-odstotno pokritost s kanalizacijskim omrežjem

Direktor Komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec je dejal: »Glede na reference, ki smo jih pridobili v preteklih letih, razumemo, da nam ta projekt ne bi smel delati preglavic, saj gre za klasično in v delu tlačno kanalizacijo. Res je, da so roki zelo kratki, ampak se bomo organizirali, da bomo pogodbene obveznosti, težke dobrih devet milijonov, izpeljali brez napak.«

Dodal je, da bo ptujska občina s projektom dosegla 98-odstotnost pokritost s kanalizacijskim omrežjem: »V določenem delu projekta bomo sodelovali s podizvajalci, večino pa bomo opravili sami. Rok za izvedbo je 1100 dni z reklamacijskim rokom.«

Lastnik podjetja Štraf Drago Štrafela (foto: Javne službe Ptuj)

Tehnologija izgradnje ni zahtevna

Lastnik podjetja Štraf Drago Štrafela je dejal, da ima njihovo podjetje skoraj 20 let tradicije ukvarjanja z vodstvom inženirstva in nadzorom: »Tako da ne vidim večjih težav pri tem projektu. Tudi tehnologija izgradnje ni zahtevna, kar se tiče rokov, pa bi se projekt moral zaključiti, kot je zapisano.«
 

Direktor Javnih služb Ptuj Alen Hodnik (foto: Javne službe Ptuj)

Prebivalci, na katere bo potek del vplival, bodo o tem dobro obveščeni

Direktor Javnih služb Ptuj Alen Hodnik se je za izkazano zaupanje zahvalil: »V našem interesu je, da bomo vsi deležniki projekta le-tega zaključili na najvišjem nivoju. V podjetju Javne službe Ptuj smo v preteklih letih razvijali službo za odnose z javnostmi. Preko različnih projektov smo pridobili ne samo reference, ampak tudi prepotrebne izkušnje. S pridom bomo izkoristili vse komunikacijske kanale ter vsa orodja, da bodo prebivalci, na katere bo vplival potek del, čim boljše obveščeni. Prav tako bomo ažurno ter kvalitetno skrbeli za servis medijev, da bo transparentnost projekta na čim višjem nivoju.«

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Starejše novice