Foto: Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj, Facebook
Gasilci Ptujskega so se še enkrat izkazali s srčnostjo in požrtvovalnostjo. V teh nenavadnih časih so sprejeli novo nalogo.

Na prošnjo Mestne občine Ptuj so gasilci prostovoljnih gasilskih društev Ptuj, Grajena, Podvinci in Turnišče v teh dneh sprejeli nove zadolžitve.

V Prostovoljnem gasilskem društvu Ptuj so povedali: »V času pouka na daljavo vsem učencem ptujskih osnovnih šol s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ki so upravičeni do subvencioniranega obroka, razvažamo hrano na dom. Seveda samo tistim, ki nimajo možnosti priti po obrok sami.«

Brezplačen topel obrok pripada vsem učencem in dijakom iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 382,82 evrov. Pripada pa tudi vsem otrokom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Organizacijo kuhanja so morale prevzeti občine

Spomnimo: z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so občinam in šolam pred dnevi poslali okrožnico.

V njej so lokalnim skupnostim naložili, da prevzamejo organizacijo kuhanja in razvoza kosil za vse otroke, ki imajo brezplačno kosilo v osnovnih šolah in malico v srednjih šolah.

Učenci in dijaki oziroma njihovi starši topel obrok prevzamejo na šoli, kjer hrano pripravljajo. Izjemoma pa občina za tiste, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti.

Številne občine prelaganje odgovornosti zavračajo, ptujska ne

V Skupnosti občin Slovenije so opozorili, da bi morala za organizacijo toplega obroka poskrbeti država z osnovnimi šolami, občine pa so pri tem lahko zgolj podpora šolam.

Kot so namreč spomnili, država v skladu z zakonom zagotavlja sredstva za izvajanje osnovnošolskega programa, lokalna skupnost pa sredstva za investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme osnovnih šol ter za druge stroške.

V Mestni občini Ptuj pa so poziv staršem k oddaji prijave za brezplačno prehrano objavili hitro po prejemu okrožnice.

Vse informacije o organizaciji brezplačne prehrane za osnovno- in srednješolce v ptujski občini so objavljene na tej spletni povezavi.

Starejše novice