Vrtec Ptuj trenutno plačuje najemnino za zasebne prostore, zato se je ptujska občina odločila za bolj gospodarno ravnanje z denarjem.

Mestna občina Ptuj se je odločila za selitev uprave zaradi gospodarnega ravnanja s proračunskim denarjem. Zaenkrat uprava Vrtca Ptuj namreč deluje še v najetih zasebnih prostorih. 

Trenutno uprava Vrtca Ptuj plačuje mesečno najemnino v znesku 2625 evrov. 

»S preselitvijo bomo izboljšali pogoje za delovanje uprave, ki bo na novi lokaciji neposredno povezana z dejavnostjo, saj v neposredni bližini nove lokacije deluje šest enot - Narcisa, Marjetica, Tulipan, Podlesek, Spominčica, Mačice - in hkrati uredili ustrezne prostorske pogoje za izvajanje predšolske dejavnosti, saj je Enota Narcisa grajena leta 1900 in je edina enota vrtca, ki leta 2014 ni bila energetsko sanirana,« še dodajajo na občini. 

Selijo se v enoto Narcisa, v območje igralnic

Uprava Vrtca Ptuj se bo tako preselila v pritličje objekta na Raičevi ulici 12, v enoto Narcisa. Vhod v upravo vrtca bo tako potekal preko obstoječega gospodarskega vhoda in bo ločen od glavnega vhoda, ki je namenjen vstopu otrok. 

Tako bodo v območje sedanjih igralnic umeščene pisarne ravnateljice, tajništva, pomočnice ravnateljice, prostori za obračun oskrbnin, obračun plač, računovodstvo in organizacijo zdravstveno higienskega režima. 

V pomožnih prostorih, ki bodo na isti strani kot pisarne, bodo hodnik s prostori za čakanje ter arhive ter prostor za tiskalnike in kopirne stroje. 

Na levi strani od hodnika iz smeri glavnega vhoda je predvidena umestitev vhoda za zaposlene, pogovorne sobe, prostora za server in čajne kuhinje s prostorom za vozičke za hrano ter sanitarije za zaposlene. 

Vrednost celotne investicije je 230.000 evrov z davkom na dodano vrednost. 

Manjša rušitvena dela v pritličju

Tako se bodo v pritličju enote Narcisa opravila manjša rušitvena dela. Odstraniti morajo notranje pohištvo, nenosilne opečne stene, tlake, del obstoječih sanitarij ter opraviti nekaj prebojev na mestih obstoječih, trenutno zazidanih odprtin. 

Hrupne odstranitve bodo opravljali takrat, ko v vrtcu ne bo otrok, izvedli pa bodo tudi ustrezne protiprašne zaščite in rušitveni material bodo ustrezno zaščitili proti prašenju. 

Starejše novice