Foto: Projektna naloga Rekonstrukcija objekta na Raičevi 14
Vrtec Ptuj se že dlje časa bori z dotrajano instalacijo, neprimernim prezračevanjem in elektro omrežjem, kanalizacijo in vodovodnim omrežjem, nujna pa bi bila tudi sanacija sanitarij za otroke v enoti Mačice.

Nedavno, natančneje 13. julija, pa se je pojavilo javno naročilo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo objekta na Raičevi 14. Ta rekonstrukcija bi se izvedla za namen centralne kuhinje in pralnice vrtca. 

Centralna kuhinja in pralnica se trenutno nahajata na Potrčevi 9a. Objekt je bil zgrajen leta 1972, do danes pa je bil še dograjen, delno obnovljen in leta 2014 energetsko saniran.

V pritličju tega objekta se nahaja centralna kuhinja in enajst oddelkov ter pripadajoči pomožni prostori. V kleti se nahaja centralna pralnica. 

Vrtec izpostavlja več težav, težava tudi z dostopnostjo

Ravnateljica Vrtca Ptuj Marija Vučak s centralno kuhinjo izpostavi več težav.

Po njenih besedah je vodovodni sistem dotrajan, saj so cevi preperele, električni in plinski sistem je star, prezračevalni sistem ni ustrezen, tovorno dvigalo se pogosto kvari, talna keramika je dotrajana, kanalizacijski sistem je dotrajan in zato se poseda teren, daljinski sistem ogrevanja je zastaran in zato povzroča velike toplotne izgube.

Potreba pa je tudi po fizični ločitvi kuhinje na dietni in navaden prostor, saj dnevno pripravljajo 60 različnih diet za otroke in zaposlene.

Vučakova pove, da prav tako potrebujejo dodatni prostor za hrambo vozičkov za prevoz hrane v enoti Mačice na Potrčevi cesti. 

Ker pa je centralna kuhinja umeščena med Zdravstveni dom Ptuj in Dom upokojencev Ptuj pa predstavlja težavo tudi dostopnost za številna dostavna vozila.

Mestna občina Ptuj opozarja tudi to, da se poti dostave hrane vrtca križajo s potmi bolnišnice, Zdravstvenega doma Ptuj in Doma upokojencev Ptuj, dostopi pa so ozki. 

Vučakova za Ptujinfo še doda, da so do danes v centralni kuhinji izvedli vzdrževalna dela, zamenjali pa so le dotrajano kuhinjsko opremo. 

»Ustanoviteljica vrtca Mestna občina Ptuj, že več let išče rešitve in razmišlja o preselitvi centralne kuhinje in pralnice, kot tudi deset oddelkov na novo lokacijo. Izdelanih je bilo več projektov in idej o preselitvi, vendar do dokončne odločitve in začetka investicije še do danes ni prišlo,« pove ravnateljica za Ptujinfo

V dotrajani kuhinji po trije obroki na dan za 900 želodčkov

V centralni kuhinji trenutno pripravijo tri obroki na dan za približno 900 otrok in zaposlene. Hrano torej pripravijo na Potrčevi cesti v Enoti Mačice, nato jo razdelijo za devet enot in upravo vrtca. Hrana s transportnim vozilom dostavijo do enot vrtca. 

Transportno vozilo pripelje hrano do razdelilnih kuhinj v enotah, kjer jedi razdelijo, postrežejo, pomijejo jedilno in transportno posodo. Dostavno vozijo zjutraj pripelje v enote zajtrk in malico, nato ob 13.00 še kosilo. 

V kletnih prostorih Enote Mačice je pralnica in šivalnica za potrebe desetih enot Vrtca Ptuj. Tudi ti prostori so v slabem stanju. Vučakova pove, da ni primernega prezračevanja, malo dnevne svetlobe, iz talnih jaškov se širi smrad, prostor pa je še vlažen. 

Enota Mačice bi se preselila s kuhinjo in pralnico

Trenutno dogovori med vrtcem in občino so taki, da bi enajst oddelkov v enoti Mačice dokončno preselili na novo lokacijo. 

Ravnateljica pojasnjuje, da bi bil nov objekt, po zadnjih podatkih, lociran ob Raičevi ulici pod Ptujskim gradom. V bližini te lokacije so štiri enote Vrtca Ptuj. V teh enotah je trenutno pet oddelkov v Narcisi, deset oddelkov v Marjetici, trije oddelki v Tulipanu in trije oddelki v Podlesku. 

»Prostor ob objektu Raičeve 14 omogoča izgradnjo dodatnih oddelkov kot prizidavo ali kot novogradnjo ob obstoječem objektu. Logistično je sama lokacija zelo primerna za umestitev centralnih servisnih prostorov za potrebe vrtca,« je mnenje ravnateljice. To lokacijo so potrdili tudi na Mestni občini Ptuj. 

Dolgoročni načrt občine in vrtca pa je tudi ta, da enoto Mačice dolgoročno preselijo na novo lokacijo. Na novi lokaciji tako dolgoročno predvidevajo tudi izgradnjo deset oddelčne enote vrtca

Na Mestni občini Ptuj pa sicer še dodajo, da je zaenkrat preuranjeno govoriti o tem, kakšni so načrti za trenutno enoto Mačice, ko bi se ta preselila.

Tudi ta selitev ne bi prinesla več prostora, saj občina poudarja, da je prostora za otroke v ptujskem vrtcu dovolj oziroma celo več, kot so potrebe občine. 

Po informacijah iz projektne naloge je predvidena vrednost obrtniških in inštalacijskih del za izvedbo gradnje objekta s centralno kuhinjo in pralnico 1,3 milijona evrov.

Starejše novice