Po odkritju vedno novih divjih odlagališč odpadnega blata so se morali braniti tudi na ptujski komunali. A to ni bilo dovolj - deset svetnikov je na temo Komunalnega podjetja Ptuj sklicalo izredno sejo.

Pobudnika izredne seje na temo Komunalnega podjetja Ptuj sta sicer državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Andrej Čuš in ptujski mestni svetnik iz vrst DeSUSa Milan Klemenc. 

Zahteva za sklic in obravnavo podjetja ptujske komunale temelji na domnevnih nejasnostih in netransparentnosti delovanja podjetja. 

Zahtevajo obravnavo problematike odvoza odpadnega blata iz Centralne čistilne naprave Ptuj in dogodkov povezanih s prevzemom odgovornosti za odvoz, predelavo in odlaganje.

Zahtevajo pojasnilo, kako je mogoče, da je blato iz centralne čistilne naprave prišlo na črno odlagališče v Pivoli. 

»Mestna občina Ptuj je kot večinski lastnih soodgovorna za ravnanje s tem blatom in posredno ali neposredno dolžna prevzeti odgovornost, ki jo je prevzela z imenovanjem in potrjevanjem vodstva Komunalnega podjetja Ptuj,« so zapisali pobudniki. 

Dodajo, da se strinjajo z zahtevo ptujske komunale, da se krivce poišče in kaznuje, a se obenem sprašujejo, če gre le za preusmerjanje pozornosti od lastnih ravnanj. Prav zato zahtevajo sprejem odgovornosti za nastalo situacijo. 

»Je pa, seveda, to tak prvi primer in verjetno se bo vzpostavila tudi sodna praksa, kaj se zgodi, če ljudje dobesedno svinjajo naše okolje, naše vira, podtalnico,« je na novinarski konferenci pred sejo mestnega sveta povedal Čuš. 

Komunalnemu podjetju Ptuj celo odvzem koncesije?

Obenem deset pobudnikov svetnikov zahteva odvzem koncesije Komunalnemu podjetju Ptuj za opravljanje storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v ptujski občini. 

Deseterica svetnikov tako v bistvu zahteva odvzem koncesije ptujski komunali. Obenem so izpostavili tudi to, da bo morala ptujska komunala v prihodnje bolje razmisliti o svojih partnerjih. 

»Janko Širec je 11. junija 2021 sicer zavrnil namigovanja na povezavo s temi dogodki, a je potrebno opozoriti, da je hkrati še pojasnil, da se letno pri njih nabere 7200 ton blata, na en tovornjak pa se naloži približno 25 ton blata. V pogodbi s CEP Celje je zapisano, da se blato vozi v Surovino Maribor, del pa tudi v Avstrijo. Toda iz mariborske družbe Surovina so sporočili, da niso in ne prevzemajo komunalnega blata od ptujske komunale na nobeno izmed svojih lokacij, prav tako v zvezi z navedeno problematiko niso sodelovali s podjetjem CEP. Vsakršno povezanost z obravnavanimi nezakonitimi ravnanji Surovina kategorično zanika. Gre za evidentno kršenje pogodbe oziroma okvirnega sporazuma s strani prevzemnika CEP Celje, ki ga je nemudoma odpovedati, skladno z določbo v okvirnem sporazumu,« še dodaja deseterica svetnikov in obenem zahteva, da se prične postopek za uvrstitev podjetja CEP Celje na seznam gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Deset svetnikov obenem dodaja, da je trenutno v teku razpis za prevzem odpadnega blata za prihodnje obdobje in, da vodstvo komunale želi partnerja CEP Celje za sušenje blata še za obdobje naslednjih sedem let. 

»Nemogoče je, da Komunalno podjetje Ptuj 'ni vedelo', kdo odvaža odpadke. Zakaj Komunalno podjetje Ptuj ni zaustavilo prevoz odpadkov in zahtevalo pojasnil, ko se je na dvorišču pojavilo tretje podjetje, o katerem Komunalno podjetje Ptuj ni vedelo nič,« se sprašujejo svetniki. 

Mestno občino Ptuj povezujejo z okoljsko kriminalno združbo

Tako svetniki dodajajo, da ta incident negativno vpliva na ugled mesta, občanov in občank ter da je negativna promocija Ptuja odjadrala tudi v tujino. 

Ob tem želijo, da županja razišče in ugotovi vsa dejstva in o tem obvesti javnost in mestni svet. Želijo tudi poročilo občine in ptujske komunale, zakaj še do danes niso izvedli aktivnosti v smeri dolgoročne rešitve blata na Ptuju, kljub temu da so se na seji septembra 2020 dogovorili tako. 

»Seveda, se nam poraja že veliko vprašanj, ki potekajo že od lanskega septembra, kjer smo na delovnem sestanku vseh svetnikov v mestni hiši sprejeli odločitev, da komunalnemu podjetju naložimo nalogo, s katerim bo iskalo rešitve glede blata,« je na novinarski konferenci povedal Klemenc. 

Želijo tudi, da se vsi ostali delničarji, torej mestni sveti z deleži v ptujski komunali opredelijo do problematike. Obenem pozivajo, da Mestni svet Mestne občine Ptuj pozove ministrstvo za okolje in prostor k oblikovanju sistemskih in zakonskih rešitev za odpravo problematike na področju dela z odpadnim blatom, ki bo primerljiv z drugimi evropskimi državami. 

Klemenc je na novinarski konferenci pred sejo še dodal, da se je po vsem tem dogajanju izkazalo, da ni bilo zadostne sledljivosti, ki bi sicer morala biti. 

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Andrej (nepreverjen)

Kdaj bo podal kakšno izjavo oz. izvedel kakšen ukrep, neokoljski minister, nekoč strankarski kolega A. Cuša, Andrej Vizjak?!

Starejše novice