Foto: Timi Leskovar
V senci lokalnih volitev se v Državni svet Republike Slovenije prerivajo tudi kandidati, ki se bodo borili za lokalni interes. Kdo bo državni svetnik, ki bo zastopal interese Ptuja?

Le nekaj dni po lokalnih volitvah so danes in jutri na sporedu tudi volitve v državni svet. 

V sklopu državnega sveta delo opravlja 40 državnih svetnic in svetnikov, in sicer štirje predstavniki delodajalcev, štirje predstavniki delojemalcev, štirje predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, šest predstavnikov negospodarskih dejavnosti in 22 predstavnikov lokalnih interesov.

Največ lobiranja je za 22 svetniških mest, ki so rezervirana za zastopnike lokalnih interesov. Občinski svetniki namreč najprej izvolijo elektorje, ki nato volijo člane državnega sveta, prav tako lahko občine določijo svojega kandidata za člana državnega sveta.

Elektorji niso zavezani, da dajo glas svojemu kandidatu, ampak se pogosto odločijo drugače.

Izbrani kandidati bodo v državnem svetu delovali za mandatno dobo petih let. 

Predlagani štirje, kdo bo zastopal naše interese? 

V sedmi volilni enoti so predlagana štiri imena, en od teh pa bo zastopal tudi interese Ptuja. Devet občin je predlagalo svoje predstavnike, kandidati so bili štirje. 

Občina Destrnik je predlagala Mateja Sužnika, ki je sicer profesor fizike in ravnatelj. 

Rajka Fajta, ravnatelja in elektrotehnika, so predlagale občine Cirkulane, Ptuj, Zavrč, Podlehnik in Hajdina. 

Rajko Janžekovič, sicer teolog, direktor, pa tudi kandidat za župana Dornave v drugem krogu, je bil predlagan prav s strani svoje občine. 

Med predlaganimi pa je tudi Anton Leskovar, sicer ekonomist in ponovno izvoljeni župan Kidričevega. Njega sta predlagali občini Kidričevo in Gorišnica

Kako so se torej elektorji naposled odločili? 

Elektorji so za državni svetnik izvolili Rajka Fajta.

Komentarji (1)

Meri (ni preverjeno)

Pa NE Rajko Fajt (SDS) ?!!

Starejše novice