Slika je simbolična (foto: Jure Banfi).
V Znanstveno-raziskovalnem središču Bistra Ptuj so danes predstavili sedem novih evropsko sofinanciranih projektov, ki jih bodo v naslednjih letih izvajali skupaj s partnerji.

Samo na Ptuju si lahko iz projektov obetajo za dober milijon evrov iz različnih evropskih virov, skupaj pa so vredni skoraj 12 milijonov evrov.

Kot je povedala predstavnica Znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj Zvonka Lazar Borak, gre za projekte iz sklopov čezmejnega sodelovanja Interreg Central Europe in Interreg Slovenija-Avstrija.

V sklopu slednjega je bila ptujska Bistra uspešna z vsemi štirimi projekti, za katere je kandidirala, v sklopu prvega pa so bili uspešni s tremi projekti.

»Projekti sledijo različnim specifičnim ciljem. Med drugim spodbujajo prehod in krepitev krožnega gospodarstva ter gospodarnega obnašanja z viri, razvoj znanj, spretnosti in kompetenc za delo in življenje ter krepitev vloge kulture, trajnostnega turizma, socialne vključenosti in socialnih inovacij,« je pojasnila Lazar Borak.

Ob tem po njenih besedah projekti zagotavljajo enak dostop do kakovostnih storitev na področju izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja ter povezujejo razvoj in povečujejo odpornost regij v srednji Evropi na klimatske spremembe.

Začetek večine projektov konec letošnjega leta

Kot je povedal vodja projektne pisarne Znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj Danilo Čeh, so se na projekte začeli pripravljati že pred dvema letoma, večina pa se jih začenja konec letošnjega leta. Ob tem je tudi poudaril, da je konkurenca pri pridobivanju evropskih sredstev vse večja.

»Prepričan sem, da bodo pridobljeni projekti dali neko inovativno dodano vrednost okolju, zlasti tisti na področju trajnostne mobilnosti in zelene infrastrukture,« je dejal Čeh, ob tem pa dodal, da so slovensko-avstrijski čezmejni razpisi v glavnem usmerjeni v podjetništvo.

Triletni projekt GreenScape, s katerim so začeli marca, je namenjen prenovi urbanih območij v šestih državah Srednje Evrope, ki jih želijo preobraziti v podnebno odpornejša območja, vreden pa je 2,5 milijona evrov.

V sklopu prav tako triletnega projekta NiCE, s katerim so začeli maja in je vreden 2,2 milijona evrov, bo devet partnerjev iskalo možnosti sodelovanja za zeleno Srednjo Evropo in s tem za trajnostno prihodnost ter krožno gospodarjenje mestnih središč.

Projekt Ginevra je namenjen prilagajanju mest na avtonomna vozila, vanj pa je vključenih 11 partnerjev iz sedmih držav, ki razvijajo smernice za upravljanje in nova orodja za vključevanje državljanov ter jih preizkušajo v posebnih pilotnih ukrepih. Vrednost projekta, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, je 2,5 milijona evrov.

Prvi iz sklopa projektov Interreg Slovenija-Avstrija je 1,4 milijona evrov vreden projekt Viridi, s katerim bodo krepili prehoda na krožno in z viri učinkovito gospodarstvo s celostno in digitalno podporo malim in srednje velikim podjetjem, pri 900.000 evrov vrednem projektu Coworking.net pa bodo spodbujali podjetniške aktivnosti preko testiranja poslovnih modelov in vzpostavitve uspešnih coworkingov na podeželju.

Skoraj milijon evrov je namenjenih projektu Hosted by family, ki se bo ukvarjal z ohranjanjem, povezovanjem in nadaljnjim razvojem tradicionalnih družinskih podjetij v turizmu kot dragocene kulturne dediščine na čezmejnem območju, 1,4 milijona evrov vreden projekt Castle Road 2.0 pa bo skrbel za pozicioniranje čezmejne Ceste gradov kot evropske kulturne poti s trajnostnim upravljanjem obiskovalcev in pametnimi informacijskimi storitvami.

Starejše novice