Slika je simbolična.
Ministrstvo za izobraževanje je v razpravo posredovalo predlog zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju. Ta predvideva, da bi cena šolske malice in oskrbnin v dijaških domovih ne glede na dvig stroškov za uporabnike ostale na ravni lanske.

Kot je navedeno v obrazložitvi predloga, je njegov osnovni cilj omiliti posledice, ki so nastale zaradi podražitve cen nastanitve, prehrambnih izdelkov in stroškov, povezanih s prehrano pri izračunu cene oskrbnine v dijaških domovih in cene malice učencev in dijakov.

Tako bi z zakonom določili, da se cena šolske malice za učence in dijake v prihajajočem šolskem letu ne zviša in ostane enaka kot v šolskem letu 2021/2022.

Zaradi zagotavljanja pozitivnega poslovanja šol pa bi se osnovnim in srednjim šolam razlika med stroški in staršem zaračunano ceno malice krila iz državnega proračuna.

Enake bi ostale tudi oskrbnine v dijaških in študentskih domovih

Prav tako na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagajo, da bi dijaki in študenti, ki bivajo v dijaškem domu, v prihajajočem šolskem letu plačali oskrbnino v višini izhodiščne cene, kot je veljala od januarja do konca pouka v prejšnjem šolskem letu.

Če je dijaški dom v preteklem šolskem letu določil nižjo dejansko ceno oskrbnine od njene izhodiščne cene, pa bi dijaki in študenti plačevali oskrbnino po tej, nižji ceni.

V ta namen bi se tudi dijaškim domovom iz proračuna krila razlika med izhodiščno ceno oskrbnine, ki je veljala v preteklem letu, in izhodiščno ceno oskrbnine, zvišane za vrednost indeksa rasti cen življenjskih stroškov in stroškov dela.

Iz proračuna bi sicer za kritje razlike v ceni malice in oskrbnin skupaj namenili 11,7 milijona evrov, in sicer 2,6 milijona v letošnjem letu ter dobrih devet milijonov v letu 2023.

Pripombe na predlog je mogoče posredovati do 9. septembra.

Starejše novice