Foto: Damjan Trafela
Potekala je redna seja Mestne občine Ptuj, na kateri so svetniki med drugim tudi potrdili rebalans občinskega proračuna, ki se zvišuje za 1,2 milijona evrov na 37,2 milijona evrov.

Drugi rebalans občinskega proračuna je bil potreben zaradi reorganizacije občinske uprave in nekaterih sprememb pri načrtovanju investicij. Med drugim predvideva višje odhodke za izgradnjo meteornega kanala in fekalne kanalizacije v Rabelčji vasi, investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture, rekonstrukcijo poslovilnega objekta na novem Rogozniškem pokopališču, rekonstrukcijo Slovenskogoriške ceste ter ureditev športnega igrišča in objekta v Rogoznici. Iz proračuna pa so umaknili sredstva za Evropsko prestolnico kulture (EPK) in Žitnico.

Tri evre prihranka na mesec

Potem ko so mestni svetniki na eni od prejšnjih sej soglašali s podelitvijo neposredne koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj za naslednjih 20 let celjski družbi Simbio, so danes potrdili še nove cene.

Direktor Javnih služb Ptuj Alen Hodnik je povedal, da se sistem obdelave in odlaganja odpadkov za občane s tem ne spreminja, se pa znižujejo zneski na njihovih položnicah. »Za povprečno 120-litrsko posodo mešanih komunalnih odpadkov to pomeni na mesečni ravni približno tri evre,« je ponazoril.

Kaj pa bo dražje?

Po drugi strani se bodo za podoben znesek zvišale cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev, povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

Po navedbah Komunalnega podjetja Ptuj je to predvsem posledica dviga cen ravnanja z odpadnim blatom, spremenjenega načina obračunavanja omrežnine med občinami ter dviga cen materialov, ki jih potrebujejo za vzdrževanje infrastrukture.

Županja Nuška Gajšek je ob tem opozorila, da je glede na trenutno problematiko odpadnega blata, ki na državni ravni ni sistemsko rešena, pričakovati nadaljnji dvig cen. Kot je dejala, že več mesecev iščejo ustrezno rešitev za blato. »Ni lahko najti rešitve, postopki so dolgotrajni, preprostih rešitev ni,« je dejala.

Soglasno za častnega občana

Mestni svetniki so soglasno podprli predlog za podelitev naziva častni občan Mestne občine Ptuj policistu Francu Kozelu. Nekaj pomislekov pa so imeli glede podelitve zlate plakete Znanstveno - raziskovalnemu središču Bistra Ptuj, a so jo na koncu vendarle z večino glasov potrdili.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Starejše novice