Ptujsko komunalno podjetje je primorano korigirati cene oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Cene se bodo dvignile.

Iz Komunalnega podjetja Ptuj obveščajo, da so primorani popraviti cene.

Elaborata o oblikovanju cen, enega za oskrbo s pitno vodo, drugega za odvajanje in čiščenje odpadne vode, so že pripravili, zdaj pa sta v postopku potrjevanja v sedemnajstih občinah Spodnjega Podravja in delno še v dveh občinah. 

Cene nazadnje popravljene leta 2019

Cene so bile nazadnje popravljene leta 2019, a so se od takrat povišale skoraj vse postavke. Dvignili so se stroški dela, materiali, pa tudi cena energentov. To dviguje stroške oskrbe s pitno vodo. 

V ptujski komunali pa poudarjajo, da predvidevajo cenovno politiko brez ustvarjanja dobičkov. V preteklih mesecih so pritisk na končne odjemalce blažili iz notranjih rezerv podjetja - te so izčrpane. 

»Ključna postavka pri pripravi novega elaborata je strošek električne energije. Elaborati, ki so bili nazadnje pripravljeni v letu 2019 izhajajo iz podatkov leta 2018, od takrat se je cena električne energije bistveno zvišala. Mi  smo za letošnje leto na trgu dobili desetkrat višjo ceno kot je bila v letu 2019.

Trenutna povprečna cena električne energije je približno  407 evrov na megavatno uro, medtem ko je bila cena leta 2019 pod 50 evrov na megavatno uro. Elaborat je pripravljen v kontekstu znanih dejstev, do konca junija smo pod kapico, dobrih 200 evrov na megavatno uro, po juniju pa bomo upoštevali ceno, pridobljeno na razpisu. Cena v elaboratu je izračunana na podlagi povprečja cene kapice in pridobljene cene na trgu za drugo polovico leta,« je razložil Janko Širec, direktor komunalnega podjetja. 

Nekoliko se bo znižala omrežnina

Širec pa dodaja še, da bodo nekoliko znižali ceno omrežnine. Ta je sestavljena iz več postavk, ključna postavka pa je amortizacija. 

Drugi del omrežnine je vzdrževanje priključka, torej zamenjava priključkov in nabave novih števcev. Pri tem gre za digitalne števce, kar je velik korak naprej. 

V omrežnino sicer spadajo tudi zavarovanje in odškodnine za kmetovalce na vodovarstvenem območju. 

Komentarji (3)

Meri (ni preverjeno)

Komunalno podjetje Ptuj, zanima me, kam pa dajete denar od Omrežnin, ki vam že nekaj let vsak mesec plačujemo Občani Ptuja (16.3608 Eur) in še posebej Vodarina mesečno?!?! Po blokih, v vsakem vhodu je montiran en skupni števec za vodo, kar ni prav; mesečno plačujem veliko preveč vode, kar je nedopustno (lahko rečem za druge!) ... samo "ropanje" na vseh področjih !!

Ahej (ni preverjeno)

Meni je zanimivo, kako lahko hiša na Ptuju plača več kot 60€ za vodo in komunalne storitve, medtem ko isto velika hiša z enakim številom članov v Hajdini, ki tudi spada pod ptujsko komunalo, plača zgolj 20€.

pasja princesa (ni preverjeno)

sem pred volitvami rekla
da bom z vami v dobrem in zlu

Starejše novice