Mestna občina Ptuj bo samostojnim podjetnikom in manjšim podjetjem, ki so zaradi epidemije koronavirusa in ukrepov za njeno zajezitev utrpeli poslovno škodo, priskočila na pomoč.

Na Mestni občini Ptuj so objavili javni razpis za dodelitev denarne pomoči zaradi epidemije in sprejetih ukrepov za zajezitev epidemije, ki so povzročili škodo poslovnim subjektom na območju ptujske občine.

Razdelili bodo 50.000 evrov, ki so jih zagotovili z rebalansom občinskega proračuna.

Za sredstva se lahko potegujejo samostojni podjetniki posamezniki, mikro podjetja z manj kot desetimi zaposlenimi ali katerih letni promet in/ali bilančna vsota ne presega dveh milijonov evrov ter majhna podjetja z manj kot 50 zaposlenimi oziroma katerih letni promet in/ali bilančna vsota ne presega deset milijonov evrov.

Rok za prijavo na razpis je do torka, 30. junija. Celotno besedilo razpisa je objavljeno na tej spletni povezavi.

Pogoj: vsaj en mesec brez poslovne dejavnosti

Pomoč je razdeljena v dva razpisna sklopa. Za sklop A bo na voljo 40.000 evrov. Vlogo za denarno pomoč lahko oddajo podjetja s sedežem v ptujski občini in izvajajo dejavnost na območju občine ter zaradi epidemije vsaj en mesec niso izvajali poslovne dejavnosti ali so imeli pri tem omejitve. V teh podjetjih ne smejo biti lastniško udeležene država ali občine.

Upravičeni stroški so materialni stroški: stroški računovodstva, sorazmeren delež zavarovanja premoženja, najemnina za poslovne prostore, ravnanje z odpadki, električna energija, odvajanje in čiščenje komunalne vode in oskrba s pitno vodo.

Deleže in zneske pomoči bodo izračunali glede na skupno višino vseh prejetih upravičenih stroškov upravičencev. Največji dodeljen znesek bo 1.600 evrov.

V sklopu razpisa B bo na voljo 10.000 evrov. Vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo splošne pogoje razpisa, bodo dodelili pavšalni znesek denarne pomoči. Ta pa ne bo višji kot 200 evrov po upravičencu. Pavšalni znesek bodo izračunali glede na število prejetih vlog in razpoložljiva sredstva.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Starejše novice