Na 20. redni seji mestnega sveta Mestne občine Ptuj so svetniki med drugim obravnavali nov način zbiranja odpadkov, delovanje javnih služb in nejasnosti v delovanju ptujskega gledališča.

Seja se je pričela s pobudami, ki jih je otvoril Marjan Bezjak iz Liste župana dr. Štefana Čelana in poudaril, da šolska pot za otroke, ki so doma na relaciji Grajena - Krčevina pri Vurberku še vedno ni varna šolska pot. Čeprav že velja nova omejitev 30 kilometrov na uro, pa otroci še vedno pešačijo ob cesti.

Tako predlaga, da bi organizirali minibus, ki bi vozil otroke vse na relaciji do Krčevine pri Vurberku 45. Pravi, da se le tako lahko tej poti reče varna šolska pot, otrok bi pa bilo ravno dovolj za minibus, saj jih je približno deset. 

Sprememba tarifnega sistema za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

Ptujčani lahko pričakujemo spremembo tarifnega sistema za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj. 

»Gre le za bolj jasno opredelitev, koliko odpadkov lahko občan pripelje na zbirni center na letni ravni brezplačno. Sledilo se bo osnovnemu načelu, da povzročitelj plača,« je jasen direktor Javnih služb Ptuj Alen Hodnik

Pred sprejemom tega člena ni bilo dovolj podrobno opisano, koliko odpadkov lahko občani pripeljejo v CERO Gajke. Tako so si nekateri razlagali, da lahko enkrat na leto pripeljejo po pol kubika vsake vrste odpadkov. 

V tehnični pravilnik se bo torej podrobneje zapisalo, da je skupna masa, ki jo občan lahko pripelje v zbirni center brezplačno, pol kubika na leto.  

Na seji so bili pomisleki med svetniki očitni, saj je bil predlog sprejet s petnajstimi glasovi za in štirinajstimi proti. 

Pomisleke je izrazil Alen Iljevec iz Liste Ptuj je naš, ki je izpostavil bojazen, da bodo zdaj smeti, ki jih občani več ne bodo mogli pripeljati na CERO Gajke zaradi prekoračitve teže, odvržene v naravi. Temu se je pridružilo več svetnikov, med drugim tudi Sergeja Puppis Freebairn iz Liste Andreja Čuša, ki je dodala, da bi morali občane spodbujati, naj smeti vozijo v zbirališče. 

Ob tem je direktor Javnih služb Ptuj poudaril, da lahko strošek ogromne količine brezplačno pripeljanih smeti pade na vse ostale občane in občanke, ki pa večje količine smeti tisto leto morda sploh niso pripeljali. 

S tem se je strinjal tudi nekdanji župan Štefan Čelan iz Liste dr. Štefana Čelana in poudaril, da »onesnaževalec naj plača«.

Novost tudi pri zbiranju steklenih odpadkov

Na področju komunalnih odpadkov pa lahko Ptujčani in Ptujčanke pričakujemo še eno novost, ki bo stopila v veljavo naslednje leto. Steklo se bo tako začelo zbirati od vrat do vrat. Občani in občanke bodo svoje steklene odpadke tako nastavili k cesti, od koder jih bo komunalno vozilo pobralo in odpeljalo.

Tak sistem pobiranja stekla je bil s strani Javnih služb Ptuj že testiran na območju naselja Bratje Reš, kjer so bili prebivalci celo tako zadovoljni, da je 90 odstotkov anketiranih prebivalcev naselja potrdilo, da so s takim odvozom bolj zadovoljni. 

Razlog za tem tiči predvsem v dejstvu, da so bile posode za steklo ogromne, kar je omogočilo, da so se v te posode na ekoloških otokih nametale tudi druge, ne steklene, smeti. Vsi ostali kontejnerji ostajajo isti. 

Nekateri svetniki so ob temi Javnih služb Ptuj izrazili nestrinjanje s tem, da to podjetje opravlja gostinsko in trgovsko dejavnost, saj od nedavnega upravljajo tudi s Ptujsko kavarno in s trgovino z lokalnimi izdelki Ptujski škrnicl.

Večina svetnikov je sicer novo kavarno in trgovinico pozdravilo z odobravanjem, direktor Javnih služb Ptuj pa je poudaril, da so za Ptujski škrnicl dobili sredstva Lokalne akcijske skupine, nekaj sredstev pa so dobili tudi iz ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Pereča tema na Ptuju: Vitalizacija Ptujskega jezera 

Pri tej točki je bila potrjena projektna naloga. Ob tem je Sergeja Puppis Freebairn izpostavila skrb glede čistilne naprave, ki bo del te vitalizacije. Čistilna naprava bo odprtega tipa, kar pa predstavlja možnost, da se bodo iz naprave širile neprijetne vonjave. 

Na občini pa poudarjajo, da se bodo proučile vse pobude. S tem zaključkom je bila projektna naloga soglasno sprejeta. 

Tudi investicijski program »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj« je bil soglasno sprejet. Pogodba z izvajalcem bo podpisana v četrtek, 19. novembra 2020.

Investicije tudi za gasilce

Potrjena sta bila tudi dva predloga sklepa, pri čemer se en navezuje na gradnjo gasilskega doma Pacinje ter drugi na nabavo gasilskega vozila za Prostovoljno gasilsko društvo Grajena.

Nejasnosti v delovanju ptujskega gledališča

Posebno veliko prahu je na seji dvignilo delovanje Mestnega gledališča Ptuj pod vodstvom Petra Srpčiča.

Mestno gledališče Ptuj je bilo deležno temeljite revizije od leta 2018 pa do leta 2019, kjer so bile ugotovljene številne nepravilnosti pri poslovanju gledališča. Razvnela se je debata, padli so tudi pozivi k razrešitvi direktorja.

Tako je Rajko Fajt iz stranke SDS poudaril, da mora direktor gledališča pripraviti sanacijski načrt, drugače se lahko nepravilnosti vlečejo v nedogled. »Naj svet zavoda razreši direktorja,« je dodal. 

Čelan je poudaril, da take odločitve ne smejo padati brez pojasnila s strani direktorja gledališča Petra Srpčiča, obenem pa je predlagal, da se ga na naslednjo sejo povabi in se mu omogoči možnost obrazložitve.

Mestni svetniki so omenjali celo ideje, da bi mestni svet odločal o vsebinah, ki jih gledališče ponuja. 

»Moramo biti previdni pri določenih vsebinskih delih v gledališču, saj je to specifična kulturna dejavnost, ki ima svoje mesto v našem mestu in je tudi temelj neke kulturne dejavnosti,« ob tem poudari predsednik odbora za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo Andrej Lazar in dodal, da je bilo veliko predstav ptujskega gledališča nagrajenih in da so špekulacije, da bi kar mestni svet odločal o vsebinah gledališča, nesprejemljive. 

Mestne svetnike skrbi več manjših napak v delovanju, ki pa se vlečejo že več let. A ker te pomanjkljivosti niso skrajno težke, čeprav jih je bilo veliko, razrešitev ni bila predlagana. 

Mestno gledališče Ptuj ima zdaj čas - roki so nastavljeni od 30 do 60 dni - ko mora odpraviti odkrite nepravilnosti. 

»Je bil predlog, da se poda v samem poročilu predlog za razrešitev, ki pa je bil preglasovan. Tudi moje osebno mnenje pa je, da človeku katerega razrešitev predlagaš, da mu moraš dati takoj možnost, da se o tem izjasni,« je povedala članica nadzornega odbora Maja Majnik Berghaus.

Majnikova je poudarila, da ima Mestno gledališče Ptuj natančno razdelane stroške, kar pomeni, da je bilo finančno poslovanje transparentno.

Podala je tudi primer, da lahko predstava na primer stane 45 tisoč evrov, od tega pa ima dobička celo pod tisoč evrov. »Predstava je vrhunska, je dobila nagrade. Ampak ali lahko Mestna občina Ptuj prenese dve taki predstavi na leto, pa je stvar, o kateri se morajo vprašati za to pristojni,« še doda Majnikova. 

Razprava o prihodnosti Mestnega gledališča Ptuj, na kateri bi naj bil prisoten tudi direktor Srpčič se bo odvila januarja prihodnjega leta. 

»Ne more biti konstantnih izgovorov, da da občina premalo denarja. Vsak dober gospodar mora gospodariti s tem, kar ima, in temu prilagajati svoje delovanje,« je glede delovanja gledališča in direktorja ostra županja Nuška Gajšek. Ob tem je poudarila, da bi moral tudi svet zavoda opraviti svoje delo in konstruktivno sodelovati na sejah. 

20. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj so se nekateri svetniki udeležili preko spleta (foto: Ines Zupanič Tomažič).
Seja je potekala v Veliki dvorani Dominikanskega samostana (foto: Ines Zupanič Tomažič).

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kakšne barve je sonce?

Ivan (nepreverjen)

E, moj Ptuj,kako si krasan. Same nepomembne teme, kaj rečejo ljudje, ki v tem času ostajajo brez služb.

Starejše novice