Slika je simbolična.
Pravica do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je nekaj, kar po svetu ostaja redkost, a nekatere države že omogočajo dostojno smrt.

Združenje za dostojno starost Srebrna nit je podala predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Predlog so podali iz razloga varovanja posameznikove avtonomije tudi v odločitvah povezanih s smrtjo ter zaradi varovanja dostojanstva posameznikov. 

Ta zakon bi uveljavljal samostojno, avtonomno odločitev trpeče osebe, da zaprosi za pomoč pri končanju življenja. Od te odločitve pa bi lahko oseba kadarkoli odstopila. 

O odobritvi prošnje bi odločali strokovnjaki, posameznik pa bi ob sprejemanju take odločitve moral poznati vse alternative. 

Teža odločitve bi bila na pacientu, ne zdravniku

Zakonski predlog združenja pa vsebuje nekatere rešitve, ki se razlikujejo od uzakonjenih rešitev v drugih državah. Tako so v ospredje postavili to, da bi bila teža odločitve na pacientu in ne na zdravniku. Zdravnik bi strokovno oceno namreč podal šele po tem, ko bi pacient že sprožil postopek pomoči pri končanju življenja. 

Če pacientovi prošnji ne bi bilo ugodeno, bi ta imel tudi možnost pritožbe. 

»Zakon omogoča le pomoč pri samousmrtitvi, usmrtitev, ki jo z aktivnim ravnanjem povzroči druga oseba (evtanazija), pa je mogoča samo izjemoma, tedaj, kadar pacient, ki je uveljavil zakonsko pravico, iz objektivnih razlogov ni zmožen samostojne izvedbe samousmrtitve,« so še zapisali pri združenju. 

Starejše novice