Slika je simbolična.
Ministrstvo z več razpisi za razvoj kmetijstva.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v uradnem listu objavilo tri razpise. Sredstva so med drugim na voljo za prenos znanja s področja predelave, pomoč pri delovanju na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja ter za pomoč pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov.

Za pomoč pri prenosu znanja in informiranju s področja predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za letos je na voljo skupno do 54.000 evrov.

Drugi razpis se nanaša na sofinanciranje pomoči pri delovanju na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja za letos. Na voljo je skupno do 331.000 evrov.

Za pomoč pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za letos je na voljo skupno do 10.000 evrov.

Pri vseh treh razpisih je treba vloge Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja posredovati do vključno 15. julija, do 15. ure.

Starejše novice