V okolici slovenskih šol bo začasno povečana navzočnost policije.

Predstavniki ministrstva za vzgojo in izobraževanje so se v luči tragičnih dogodkov v Srbiji s policisti danes dogovorili, da bo v okolici slovenskih šol začasno povečana navzočnost policije.

Policisti so pripravljeni na sodelovanje z vodstvi šol, da bi se skupaj dogovarjali o možnostih zgodnjega odkrivanja tveganja za morebitne pojave nasilja.

Z ministrstva so sporočili, da je odgovornost vseh, ki so vpeti v izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, da spoštujejo predpisane protokole obravnave nasilja v šolah, ob tem pa pristope glede na dogajanje ves čas izboljšujejo.

»Moralna dolžnost vseh tistih, ki vzgajajo in izobražujejo otroke, tako doma kot v šoli, pa je, da poskrbijo za varno, urejeno, zdravo in spodbudno okolje, v katerem bodo imeli otroci in mladostniki kar največ možnosti za zdrav in vsestranski osebni razvoj,« so zapisali v sporočilu za javnost.

»Naša dolžnost je, da v slovenskih v šolah postanemo še pozornejši na vse oblike pojavov, ki bi pri učencih ali dijakih utegnili nakazovati težave, ki bi jih sčasoma lahko občutili kot nepremostljive in bi jih morebiti lahko pahnili tudi v usodna dejanja,« menijo na ministrstvu.

Dodali so, da zato sodelujejo z vsemi pristojnimi institucijami, ki delujejo na polju zgodnjega odkrivanja in preprečevanja nasilja, tako v šolskem prostoru kot zunaj njega.

Ministrstvo je danes ravnateljem osnovnih in srednjih šol poslalo okrožnico s prošnjo, da se »poslušamo, sprejemamo in konstruktivno pristopamo k reševanju vprašanj in stisk vseh, vključenih v šolski prostor«.

V sporočilu za javnosti so zapisali še, da je njihov skupni cilj vsem učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih zagotavljati občutek varnosti, ki je osnovni pogoj za normalno delujoče šolsko okolje.

Ob tem so svojcem žrtev tragičnih dogodkov v Srbiji izrekli sožalje.

Starejše novice