V času epidemije Covid-19 so bili varovanci domov za starejše kar dva meseca prikrajšani za fizioterapevtske storitve. Primanjkljaj je na njih pustil vidne posledice. Zato se v Združenju fizioterapevtov Slovenije sedaj borijo za sistemske rešitve.

»Stanje se je poznalo predvsem na tem, da so imeli slabšo psihično in fizično kondicijo, veliko je nastalo nekih akutnih bolečin, kronična stanja so se poslabšala. Trenutna situacija pa ni nič kaj boljša. Smo prikrajšani za 50 odstotkov storitev, ker lahko imamo hkrati na terapiji največ dva stanovalca zaradi vseh covid pravil, ki jih od nas zahteva Nacionalni inštitut za javno zdravje,« je povedala fizioterapevtka Mojca Lipnik

A ne le epidemija, močno se namreč čuti tudi primanjkljaj strokovnega kadra.

»V Sloveniji, kjer v domovih za ostarele biva blizu 20.000 ljudi, je prisoten le en fizioterapevt na 150 oseb. Po podatkih EUROSTATA smo na samem repu Evropske unije z 61 fizioterapevti na 100.000 prebivalcev,« pojasnjuje Tine Kovačič, predsednik Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije.

Da bi zadostili minimalnim standardom, bi v domovih za ostarele potrebovali veliko več fizioterapevtov. Kot pravi direktor Doma pod gorco Gregor Žigon, bi si želeli, da bi bil vsaj na 50 stanovalcev en fizioterapevt: »Torej če bi gledali naš dom, kjer imamo 150 stanovalcev, bi potrebovali za neko normalizacijo vsaj 3 fizioterapevte.«

Ob tej priložnosti so v Združenju predstavili tudi nekatere sodobne pristope k izvajanju terapij in sicer fizioterapijo na daljavo, kar predstavlja velik premik k dostopnosti fizioterapije za še večji del populacije. 

Starejše novice