Poslovna skupina Sava lani ob rasti prihodkov spet z dobičkom.

Poslovna skupina Sava, katere najpomembnejši del je družba Sava Turizem, je lani ustvarila 70,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 27 odstotkov več kot leto prej.

Zabeležila je 2,2 milijona evrov čistega dobička, potem ko je leto 2020 končala z 10,5 milijona evrov čiste izgube, kaže letno poročilo, objavljeno na spletni strani Save.

Na njeno poslovanje vplivala tudi epidemija

Na poslovanje Save je v letu 2021 še vplivala epidemija covida-19. Turistične zmogljivosti so bile v večjem delu zaprte do maja oziroma junija, nadaljevanje leta, zlasti poletna sezona, pa je bilo za družbo Sava Turizem uspešno in primerljivo s poslovnimi rezultati pred epidemijo, je v poslovnem poročilu zapisal predsednik upravnega odbora Save Klemen Boštjančič, od junija letos finančni minister.

K izboljšanemu rezultatu v letu 2021 so po njegovih navedbah pomembno prispevali ukrepi iz protikoronske zakonodaje, do katerih je bila upravičena družba Sava Turizem. Skupina Sava je poslovno leto zaključila z zadostnimi likvidnimi sredstvi in je finančno stabilna, je zatrdil Boštjančič.

Lani 20 odstotkov več nočitev kot leta 2020

Ob odprtju turističnih zmogljivosti v glavni poletni sezoni ter spremenjeni strukturi gostov so se prihodki od prodaje družbe Sava Turizem lani povzpeli na raven iz leta 2019 oziroma so jih na nekaterih destinacijah celo presegli.

Število nočitev je bilo lani za skoraj 20 odstotkov višje kot leta 2020. K tem rezultatom so pripomogli tudi turistični boni, poleg tega je država v prvi polovici leta subvencionirala del fiksnih stroškov in povrnila del stroškov za čakanje na delo.

Družba Sava Turizem ima hotele in zdravilišča na Bledu, v Portorožu, Izoli, Strunjanu, Moravskih Toplicah, na Ptuju in v Radencih. Družbo Salinera iz Strunjana je maja letos prodala.

Dobiček Save Turizma lani znašal 6,1 milijona evrov

Čisti dobiček Save Turizma je lani znašal 6,1 milijona evrov, k njegovi višini pa so poleg stroškovnih racionalizacij in doseženih sinergijskih učinkov v turistični dejavnosti prispevale tudi prejete državne podpore.

Teh je bilo lani za 12,6 milijona evrov.

Matična družba Sava, katere poglaviten vir prihodkov za pokrivanje poslovnih stroškov so v običajnih razmerah dividende družbe Sava Turizem, je leto 2021 sklenila s 4,1 milijona evrov čiste izgube. Izplačilo dividend je bilo lani tako kot že leta 2020 z zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in za omilitev njenih posledic onemogočeno, piše v poročilu.

Konec leta 2021 sta poslovno skupino Sava poleg matične družbe Sava in turistične družbe Sava Turizem sestavljali še družbi v mirovanju Sava Zdravstvo in BLS Sinergije. Skupina je imela skupaj 1154 zaposlenih, kar je 25 več kot leto prej.

Lastniška struktura se bo spremenila

Največji lastnik Save je sklad York Global Finance Offshore, ki je imel konec leta 2021 v lasti 43,23 odstotka delnic, sledita Kapitalska družba z 28,05 odstotka in Slovenski državni holding z 18,69 odstotka. Največji lastniki so tudi največji upniki Save.

Ta je lani svoj finančni dolg zmanjšala za devet milijonov evrov na 126 milijonov evrov.

Lastniška struktura se bo predvidoma sicer spremenila, saj Yorkov delež kupujeta Slovenski državni holding in Kapitalska družba.

Slovenski državni holding bo za dobrih 32 milijonov evrov od Yorka odkupil celoten paket delnic družbe Sava, Kapitalska družba pa bo kupil njegovo izpostavljenost do Save iz naslova terjatve v vrednosti malenkost pod šest milijonov evrov.

Kupca trenutno še čakata na soglasje varuha konkurence. Po zaključku transakcije bo imel Slovenski državni holding v lasti 61,91 odstotka delnic Save, Kapitalska družba pa 28,05 odstotka, skupaj torej 89,96 odstotka.

Starejše novice