Vir: Občina Ormož
Občina Ormož je uspešno kandidirala na javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2024. Lotila se bo novega velikega projekta.

Občina Ormož je kandidirala na javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2024 ter pridobila potrebna sredstva.

Prijavili so se s programom Atletska steza

Za prijavljeni program Atletska steza pri Podružnični osnovni šoli Podgorci je občina Ormož prejela sredstva v višini dobrih 68 tisoč evrov.  

S predvideno naložbo bo občina zagotovila možnost uporabe novih športnih površin za izvajanje atletskih športnih programov, športa za invalide ter prost dostop do športnih površin.

Posledično se razvija turistična, kulturna in druga infrastruktura

Z naložbo se bo prav tako okrepil razvoj kakovostne športne in posledično turistične, kulturne in ostale infrastrukture v občini, pojasnjujejo na spletni strani občine Ormož.

Okrepilo se bo vseživljenjsko učenje, ki bo temeljilo ne samo na športu, ampak tudi na kakovostnem preživljanju prostega časa, saj bo z naložbo omogočeno tako športno kot tudi rekreacijsko udejstvovanje v naravi.

Vir: Facebook stran Občina Ormož

Enake možnosti za vse

Občina bo s programom ustvarila spodbudno okolje za razvoj športa predvsem na področju športnih programov ter športnih objektov.

Občankam in občanom bo zagotovila enako možnost sodelovanja in enako dostopnost športa ter visoko kakovost športnih programov.

Občina Ormož tudi sicer spodbuja razvoj športa s finančno in strokovno podporo predvsem na tistih področjih, ki pomembno vplivajo na razvoj športa, kot so izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, gradnja športnih objektov, strokovna in raziskovalna dejavnost.

»S to in podobnimi investicijami se občina zavzema za pestro športno in kulturno življenje in prav zato se aktivno vključuje v organizacijo in financiranje različnih športnih in kulturnih projektov ter programov,« so še zapisali.

Starejše novice