Slovenski prevoznik je na tovornem vozilu namesto štiridesetih ton prevažal kar šestdeset ton. S tem je za skoraj polovico prekoračil dovoljeno skupno maso vozila.

Patrulja Specializirane enote avtocestne policije Ljubljana je danes v zgodnjih jutranjih urah na avtocesti pri Kompoljah ustavila voznika tovornega vozila – sedlastega vlačilca s polpriklopnikom, ki ga je vozil lastnik in hkrati zastopnik slovenskega podjetja. 

Na polpriklopnem vozilu je prevažal tako imenovani razsuti tovor, in sicer koruzo, pri tem pa skupno maso vozila prekoračil za skoraj dvajset ton.

Prirejena prevozna listina

Policisti z Generalne policijske uprave so na spletni strani zapisali, da so preverili prevozne listine, v katerih je bilo navedeno, da naj bi imelo polpriklopno vozilo zgolj 25.320 kilogramov tovora, bruto skupna masa pa naj bi znašala 40.800 kilogramov.

Glede na prevozne listine in dejansko stanje na kraju opravljenega postopka so policisti posumili, da je vozilo preobremenjeno in sta prevoznik in nalagalec priredila prevozne listine, da bi pri morebitni kontroli zavedla nadzorne organe.

Veliki presežki dovoljene skupne mase

Po odrejenem in opravljenem tehtanju, kar je v prisotnosti policistov opravil pooblaščeni kontrolor osnih pritiskov, je bilo ugotovljeno, da je skupna masa znašala kar 59.200 kilogramov – z dopustnim odstopanjem je skupna masa znašala 58.200 kilogramov od dovoljenih 40.000 kilogramov oziroma 45 odstotkov ali 18.200 kilogramov več od dovoljene skupne mase. 

Preseženi so bili tudi osni pritiski in največja dovoljena masa vlečnega vozila, ki jo je določil proizvajalec vozila.

Kakšno kazen je dobil?

Policisti so vozniku na kraju prekrška za preobremenitve, ki jih določa zakon o cestah, izrekli globo v skupnem znesku 3400 evrov, zakonitemu zastopniku pravne osebe pa je bil na kraju prekrška izdan plačilni nalog za 12.000 evrov

Vozilo je bilo izločeno iz prometa, z njega pa so bile odstranjene registrske tablice.

Specializirana enota avtocestne policije Ljubljana bo začela prekrškovni postopek tudi zoper nalagalca tovora, saj zakon o cestah predpisuje odgovornost in globo tudi zoper nalagalca, torej osebo, ki je naložila tovor, in odgovornost pravne osebe.

Vsak dan nov primer

Tokratni primer je že drugi v dveh dneh, ko so policisti ugotovili visoke preobremenitve pri tovornih vozilih. 

Vsakršne preobremenitve ogrožajo varnost prometa, saj se povečuje tveganje za preobremenitev varnostnih komponent, ki jih je predvidel proizvajalec vozila, kar vpliva tudi na poškodbe voziščne konstrukcije.

Da bi podobne kršitve, ki ogrožajo življenja vseh prometnih udeležencev, v čim večji meri preprečili, bodo policisti na tovrstna in podobna ravnanja v cestnem prometu pozorni tudi v prihodnje.

Komentarji (1)

dejan svinskoglavi (ni preverjeno)

Jaz mojo Tanjo flaskom. Vedno preobrenim z dvema vrečama cementa

Starejše novice