Policija obvešča, da je z informacijami o današnjih protestih, ki bodo potekali po celi Sloveniji, tudi na Ptuju, seznanjena, čeprav ti niso prijavljeni na policijski postaji ali upravni enoti. Območja shodov bodo prav tako videonadzorovana.

Policisti z Generalne policijske postaje so seznanjeni z informacijami o današnjih načrtovanih javnih shodih v več mestih po Sloveniji. 

Napovedani protest so v stranki Resni.ca označili kar za »protest vseh protestov«. Potekal bo namreč v več slovenskih mestih hkrati, in sicer: na Trgu republike v Ljubljani, Slovenskem trgu v Kranju, Trgu svobode v Mariboru, Bevkovem trgu v Novi Gorici, Glavnem trgu v Novem mestu, Trgu zmage v Murski Soboti, Trgu celjskih knezov v Celju, Titovem trgu v Kopru in Postojni, Trgu svobode v Trbovljah, Mestnem trgu na Ptuju in Trgu zbora odposlancev v Kočevju.

Shodi doslej niso bili prijavljeni na policijskih postajah ali upravnih enotah, kot to določa zakon o javnih zbiranjih. 

Za udeležence shodov to pomeni, da organizator ni poskrbel za varnostne ukrepe, kot je na primer rediteljska služba, ni si priskrbel dovoljenja za zapore cest ali seznanil javnosti s programom.

V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti, ki bodo s pozivanjem in usmerjanjem udeležencev shoda preprečevali ogrožanje ljudi in premoženja, vzdrževali javni red in mir ter zagotavljali varnost cestnega prometa.

Policisti pozivajo k upoštevanju njihovih ukazov

Policisti vse morebitne udeležence napovedanih shodov ponovno pozivajo, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov.

Policija bo ves čas spremljala dogajanje na prostorih, kjer bodo potekali javni shodi, in ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem. V primeru morebitnih kaznivih dejanj ali prekrškov bo policija v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla vse potrebne ukrepe.

Zaradi zagotovitve varnosti bo omejeno gibanje na določenih mestih. Območja shodov bodo prav tako videonadzorovana. 

Policisti opozarjajo, da na shode in prireditve ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov – na primer pirotehnična sredstva, palice, orodje. Zaradi varnosti udeležencem tudi odsvetujejo, da na shod prihajajo z otroki.

Ob hujših in množičnih kršitvah bodo shod razpustili

Ob hujših in množičnih kršitvah policisti morajo ukrepati, v skrajnem primeru tudi z razpustitvijo shoda. V takih primerih morajo udeleženci zapustiti prostor, saj je le na ta način možno zagotoviti varno izvedbo naloge in s tem tudi zagotoviti varnost vsem udeležencem shoda.

V skrbi za njihovo varnost udeležencem policisti svetujejo, naj bodo tudi sami pozorni na posamične dogodke, ki bi jih lahko ogrozili ali poškodovali – na primer metanje nevarnih predmetov, pirotehničnih izdelkov, nevarnih snovi. V takšnih primerih, še posebej pa ob hujših in množičnih kršitvah, priporočajo, da se umaknete na varno po najkrajši poti v smeri, kjer ni nasilnih protestnikov. 

Pozivajo tudi, naj morebitni udeleženci ne ovirajo in ogrožajo javnega prometa: »Med drugim je potrebno razumeti, da cestne povezave pogosto uporabljajo tudi ekipe za reševanje in bi bilo zaradi tega lahko ogroženo tudi življenje ljudi.«

Ob morebitni zaznavi kaznivih ravnanj, napadov na policiste, ogrožanja življenja ljudi in premoženja policisti pozivajo vse udeležence shodov, da dejanja in storilce naznanijo policistom.

»Policija se zaveda pomena javnega izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena. Zato organizatorje pozivamo, naj shode prijavijo, udeležence pa pozivamo, naj to pravico uveljavljajo mirno in strpno, v dobrobit vseh, ki se v tistem času nahajajo na tem prostoru,« so zapisali iz Generalne policijske uprave.

Starejše novice