Vir: Dravske elektrarne Maribor
Dravske elektrarne Maribor so pridobile pravnomočno uporabno dovoljenje za delovanje sončne elektrarne Zlatoličje.

Družba Dravske elektrarne Maribor je konec julija s strani Upravne enote Ptuj pridobila uporabno dovoljenje za segment pet 'Sončne elektrarne Zlatoličje'.

Spomnimo, gradnja omenjenega segmenta, ki leži na levi brežini odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje, se je začela avgusta 2021 in se je zaključila v začetku maja letos. Takrat je začela elektrarna poskusno obratovati. 

Po opravljenem tehničnem pregledu in pridobljenem uporabnem dovoljenju sončna elektrarna zdaj prehaja v redno obratovanje.

Kot pravijo v Dravskih elektrarnah Maribor, je s tem odvodni kanal hidroelektrarne pridobil dodatno vrednost, Slovenija pa dodatne gigavatne ure električne energije iz obnovljivega vira.  

Sončna elektrarna Zlatoličje bo del večje sončne elektrarne

Sončna elektrarna, ki je postavljena v dolžini 905 metrov, ima 2,5 megavata skupne nazivne moči, njena letna načrtovana proizvodnja pa znaša približno 3000 megavatnih ur okolju prijazne električne energije.

Glede na nagib terena, ki ponekod presega 30 stopinj, je gradnja od izvajalca, invalidskega podjetja HTZ Velenje, zahtevala precejšen izziv in previdnost.

Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje bo del večje sončne elektrarne, ki bo zgrajena na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin. Zanjo že poteka postopek državnega prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor.

Že leto dni težavo predstavlja pomanjkanje padavin

Družba Dravske elektrarne Maribor upravlja osem velikih hidroelektrarn na reki Dravi. Kot pojasnjujejo v družbi, se, podobno kot ostale proizvajalke električne energije iz vodnega vira, od lanskega avgusta soočajo s pomanjkanjem padavin v porečju reke. 

To ima za posledico podpovprečne pretoke in približno 30 odstotkov nižjo realizirano proizvodnjo od načrtovane za letošnje leto oziroma eno najnižjih v zgodovini družbe. 

»Varna in zanesljiva proizvodnja električne energije ostajata prioriteti družbe, zato pospešeno izvajamo tudi številne investicije na področju vzdrževanja in posodobitve obstoječe opreme,« dodajo. 

Med izvedbenimi projekti izpostavljajo prenovo sekundarnih sistemov, prenovo jezu Markovci in celovito rekonstrukcija najmlajše hidroelektrarne na slovenskem delu reke Drave – hidroelektrarne Formin ter sanacijo vibracijskega stanja generatorjev. 

Starejše novice