Foto: Zavod za turizem Ptuj
Na Mestni občini Ptuj razmišljajo, da bi kulturni spomenik državnega pomena po šestih letih vrnili državi oziroma Ministrstvu za kulturo.

Mestna občina Ptuj je leta 2013, še v času županovanja Štefana Čelana, od države s sklenitvijo neodplačnega prenosa v last dobila grad Turnišče s parkom. Zavezala se je, da bo izdelala ekspertizo, s katero bi preverila možnosti za optimalno rabo gradu in za njegovo dostopnost javnosti.

To je bila podlaga za pripravo idejnega projekta, izdelavo konservatorskega načrta kot dela projektne dokumentacije za pridobitev kulturno-varstvenega soglasja za obnovo in oživitev spomenika v naslednjih desetih letih.

Leta 2016 so naročili izdelavo konservatorskega načrta, ki so ga prejeli leto pozneje, mariborska območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine pa ga je potrdila lani.

Ptujska občina se je s pogodbo zavezala, da bo nepremičnine po obnovi namenila dejavnostim s področja kulture in dediščine, izobraževanja, razvoja in raziskav, podjetništva, turizma in rekreacije, hortikulture in varovanja narave, trženja ter promocije izdelkov lokalnega okolja v skladu s programom, in da bo najmanj enkrat letno poročala o uporabi nepremičnin in terminskem načrtu obnove.

Nedavno je mestnega svetnika Andreja Čuša zanimalo, ali se je v zadnjem letu za kompleks zanimal kakšen investitor ter ali bi bil v primeru prodaje kompleks še vedno na voljo javnosti. Na njegovo vprašanje so na občini odgovorili, da jim z državo sklenjena pogodba onemogoča prodajo pred letom 2023, a da tudi sicer investitorja, ki bi se zanimal za objekt, trenutno ni.

Obnova gradu bi stala okoli 15 milijonov evrov

Županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je dejala, da v zadnjem letu turniškega kompleksa niso urejali. So si pa območje nedavno ogledali in ocenili, da bi investicijska vrednost obnove presegla 15 milijonov evrov. Tega denarja iz javnih sredstev ne bodo mogli zagotoviti.

Ptujska županja je opomnila še, da bo glede na vse omejitve iz kulturnovarstvenih pogojev težko najti investitorja, ki bi kompleks obnovil celovito. V izogib kritikam so na občini predlagali, da si objekt ogledajo zainteresirani svetniki in javnost, saj bo tako predstava o stanju objekta bolj jasna. Na ta način naj bi lažje sprejeli skupno odločitev o usodi gradu.

Objekt je že nevaren

Organizacija prireditev je v turniškem kompleksu otežena, saj je zaradi dotrajanosti objekta skoraj nemogoče zadostiti vsem pogojem in obiskovalcem prireditev zagotoviti varnost.

»Naslednje leto se izteče prvi del pogodbe, najverjetneje pa bom predlagala tudi razpravo o tem, da premoženje vrnemo državi, potem pa naj ta razmisli, ali bo obnovo financirala iz kulturnega evra ali kako drugače, saj nam sedanje stanje zagotovo ni v ponos. Objekt je namreč zdaj že nevaren, v njem praktično ni več tal, so le še goli zidovi brez oken in vrat,« je povedala ptujska županja Nuška Gajšek.

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Nekulturni spomenik (nepreverjen)

... ruski grad poln zlocinov in kosti

Starejše novice