Komunalno podjetje Ptuj bo znižalo cene odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode ter blata.

Ptujski mestni svetniki bodo na današnji seji med drugim obravnavali spremembe cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Mestni občini Ptuj.

Kako se bodo spremembe, če bodo mestni svetniki sklep potrdili, poznale na položnici?

Sre, 19.6.2024
Inovativni sistemi omogočajo naravno osvetlitev tudi v prostorih brez oken. Z njimi lahko učinkovito razsvetlite temne kotičke vašega doma ali delovnega prostora.

Bo na položnici nižja cena?

Komunalno podjetje Ptuj je v potrditev predložilo elaborate za oblikovanje cen storitev gospodarske javne službe. Tako za storitev odvajanja kot za storitev čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin se znižuje omrežnina in cena opravljenih storitev.

Iz simulacije stroškov za gospodinjstvo ob povprečni porabi vode 10 kubičnih metrov izhaja, da se bo cena na položnici za storitev odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode znižala iz 8,02 evra na 7,91 evra, kar predstavlja 1,37-odstotno pocenitev.

Pri postavki čiščenja komunalnih in padavinskih voda se bo cena za gospodinjstvo pri povprečni porabi deset kubičnih metrov znižala iz 17,89 evra na 14,46 evra, kar predstavlja 19,17-odstotno pocenitev.

Skupni znesek na položnici se bo tako znižal za 8,15 odstotkov. V znesku to pomeni, da tisti, ki so plačevali 43,48 evrov na mesec, bodo odslej plačevali 39,94 evrov na mesec

Malenkost se bo znižala tudi cena storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

Ob povprečni porabi vode 10 kubičnih metrov izhaja, da se bo cena na položnici znižala iz 15,42 evra na 15,15 evra, kar predstavlja 1,75 odstotno pocenitev.

Skupni znesek na položnici se bo tako znižal iz 32,98 evra na 32,72 evra na mesec. 

Komentarji (1)

KONAN (ni preverjeno)

Kaj nas jebete? Na tako bagatelno pocenitev se ne splača biti pozoren. To bo najbrž radi tega, da se bo "pocenitev" lahko medijsko jako naglaševala...

Starejše novice