Vir: Facebook profil Kralji ulice
Kralji ulice sporočajo, da so jim podelili laskavi naslov najboljše svetovne naslovnice 2022.

Na svetovni konferenci mednarodnega združenja ustvarjalcev cestnih časopisov, International Network of Street Papers, ki so jo organizirali v Milanu, so podelili laskavi naslov za najboljšo naslovnico 2022.

Naslov za najboljšo svetovno naslovnico letošnjega leta je bil podeljen časopisu Kralji ulice v Milanu.

Časopis Kralji ulice je prvi časopis o brezdomstvu in sorodnih socialnih vprašanjih, ki ga imamo v Sloveniji. Ta ulični oziroma cestni časopis je tako po načinu ponujanja kot tudi po vsebini drugačen od revij, ki so nam dostopne v trafikah.  

Širok nabor besedil in slik

Vsebine časopisa se vežejo na brezdomstvo, življenje na ulici in socialno izključenost, spregovori pa tudi o številnih drugih temah, kot so odvisnosti, nasilje, zaposlovanje, družinska in odnosna problematika, socialne službe, službe pomoči in podobno.

Časopis ponuja širok nabor najrazličnejših besedil in slikovnega gradiva, ki z različnih zornih kotov in prve roke osvetljujejo brezdomstvo pri nas. V posebni številki je mogoče najti tudi prozo ali poezijo. 

Prispevke spišejo večinoma brezdomni sami, ostali povabljeni avtorji pa so tisti pisci, ki se zanimajo za omenjeno problematiko ali se z njo strokovno srečujejo. 

Časopis izhaja enkrat mesečno, večinoma prvi dan v mesecu, naklada pa znaša približno 15000 izvidov. Prodaja se po ljubljanskih, mariborskih in primorskih ulicah, občasno pa tudi drugod po Sloveniji.

Komentarji (1)

Zlatko Trebovšek (ni preverjeno)

ČESTITKE!

Starejše novice