Slika je simbolična.
Poslanka Suzana Lep Šimenko je na ministra za infrastrukturo naslovila vprašanje glede sanacije dela glavne ceste med Hajdino in Slovensko Bistrico.

Poslanka Suzana Lep Šimenko je na ministra za infrastrukturo Bojana Kumra naslovila vprašanje glede poteka gradbenih del na odseku Pesek - Cezlak. Gre za del ceste, ki bi moral biti dokončan do sredine leta 2022. 

Minister za infrastrukturo je poslanki iz vrst SDS odgovoril za območje odseka med Hajdino in Slovensko Bistrico, v delu odseka Cirkovce do Slovenske Bistrice.

Projekt modernizacije ceste se nanaša tudi na območje Pesek - Cezlak. 

Direkcija za ceste bo pričela z izbiro izvajalca

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je ministru podala informacije, da bodo za projekt obnove vozišča med Pragerskim in Šikolami in odsekom med Šikolami in Hajdino, pričela s postopkom javnega naročila za izbor izvajalca. 

Na odseku Šikole - Hajdina, natančneje pri odcepu za Cirkovce pri lipi, pa trenutno poteka projekt obnove vozišča. Sanacija bo speljana vse do avtocestnega priključka Hajdina. 

Prav tako pa že potekajo dela pri izgradnji podvoza v Pragerskem, s predvidenim zaključkom v juniju 2023.

Dodajajo še, da je zaradi prometne situacije s pričetkom del potrebno počakati do zaključka že pričetih del na odseku Šikole - Hajdina. Rok za dokončanje teh je november letošnjega leta. 

Pa modernizacija na relaciji Pesek - Cezlak? 

Na tem delu se je v oktobru in novembru lanskega leta izvajalo miniranje in odstranjevanje brežin za zagotovitev prostora za umestitev ceste. 

Med temi deli se je sprožil plaz, zato je bila izvedba gradbenih del onemogočena. Plaz je najprej treba sanirati, predhodno pa zaščititi brežino nad že izvedenimi odkopi.

Izdelali so že načrt sanacije plazu in nov načrt podporne konstrukcije. Za zaščito brežine in izvedbo te sanacije je bil izbran nov podizvajalec, ki je usposobljen za izvajanje nevarnih del na strmini. 

Po dokončanju te sanacije plazu bodo lahko nadaljevali z rekonstrukcijo ceste v okviru pogodbene vrednosti. Dela bodo predvidoma končana do sredine leta 2023. 

Starejše novice