Levi in desni breg reke Drave bo kmalu povezala še 130 metrov dolga brv, a pred samim začetkom gradnje brvi so na vrsti podvodne arheološke raziskave.

Ta teden v Mariboru potekajo podvodne arheološke raziskave v reki Dravi, ki bodo pokazale, ali se pod gladino vode morda skrivajo ostanki rimskodobnih ali drugih mostov.

»Zdaj poskušamo ugotoviti, ali imamo spodaj v rečni strugi tudi kakšne starejše stvari, mogoče ostanke starejših rimskodobnih ali drugih mostov, ki so potekali v preteklosti nekje na tem območju. Te odkrite stvari potem mi kartiramo, odvzamemo vzorce in poskušamo ugotoviti njihovo starost. Na podlagi tega pa potem lahko sklepamo o zgodbi tega prostora v preteklosti,« nam zaupa Rene Masaryk iz skupine STIK, zasebnega zavoda, ki preučuje povezovalna področja preteklosti in sedanjosti.

Želje za dokončanje brvi v letu 2022

»Upamo, da bomo našli ostanke starejših mostov, tako da bomo sedaj ta teden pogledali, kjer je trasa tega starega mostu. Ker pisni viri in slikovno gradivo nam kažejo, da je že v 16. stoletju na tem mestu obstajal lesen most in vsi ostali mostovi so potem potekali na tej isti trasi,« še doda Masaryk.

Poleg tega, da bodo raziskave pomagale orisati zgodovino tega prostora v preteklosti, bodo omogočile tudi sprostitev območja za gradnjo brvi. 

»Želim si, da se v letošnjem letu gradnja brvi razmahne in začne z dokončevanjem drugo leto,« pa dodaja Samo Peter Medved, podžupan za področje komunale, prometa in športa Mestne občine Maribor. 

Načrt nove brvi izpod rok španskih arhitektov

Nova brv čez reko Dravo bo zgrajena po načrtih španskih arhitektov in projektantov Burgos & Garrido Arquitectos, ki so bili izbrani na mednarodnem arhitekturnem natečaju leta 2010.

Z izgradnjo 130 metrov dolge brvi bo Maribor dobil tako varno kot sodobno povezavo za kolesarje in pešce, ki bo pripomogla k oživljanju življenjskega prostora obeh nabrežji reke.

Celotna investicija je ocenjena na okoli 3,9 milijona evrov, pri čemer bo dobra polovica krita s strani ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Starejše novice