Bralci Ptujinfo so uredništvo opozorili na slabo stanje pokopališča na Vurberku. Zadevo smo preverili.

Bralci Ptujinfo so nas opozorili, da je pokopališče na Vurberku v zelo slabem stanju. Trava je visoka, nekateri grobovi niso v primernem stanju, nekateri lastniki parcel pa za travo okoli groba zato poskrbijo kar sami. 

S pokopališčem na Vurberku upravlja občina Duplek, na katero smo se obrnili z nekaj vprašanji. 

Pojasnili so, da se košnja zelenih površin na pokopališčih izvaja po potrebi in ko to dopuščajo vremenske razmere. Povejo, da je bila zadnja košnja opravljena 15. junija, na ta dan pa so opravili tudi ureditev okolice javne poti in ureditev zelene meje. 

Dodali so, da bo naslednja košnja predvidoma 12. ali 13. julija. 

Grobove so dolžni vzdrževati najemniki sami

Na občini Duplek so pojasnili, da so grobove dolžni vzdrževati najemniki sami. To je sicer natančno opredeljeno tudi v odloku o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč in pokopališkem redu na območju Dupleka. 

»Najemnik grobnega mesta je odgovoren za vso škodo, ki izvira iz njegovega grobnega mesta, v kolikor ni posledica višje sile. Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in celotnega pokopališča, se smatra, da je grob zapuščen,« za Ptujinfo pojasnijo na občini. 

Če torej smatrajo, da je grob zapuščen, je občina ali po pooblastilu izvajalec javne službe, dolžen najemnika groba opozoriti in določiti rok za ureditev groba. Ta rok ne sme biti daljši od treh mesecev. 

Po poteku tega roka pa pristojni organ postopa skladno z določbami zakona in tega omenjenega odloka. V tem primeru je torej odločeno, da je grob zares zapuščen. 

Komentarji (2)

ptujčanka (ni preverjeno)

ker so pokopališča običajno ograjena bi lahko uporabili ovce in koze, ki bi popasle zarasle površine in še koristno bi bilo !

Najemnik (ni preverjeno)

Preveč plačujemo za najemnino grobov glede na to kako se vzdržuje pokopališče.
Kam gre ta denar,naj pojasni župan?

Starejše novice