Slika je simbolična (foto: Jure Banfi).
Stanovanjska kriza na Ptuju že dolgo kaže zobe. Situacijo bosta nekoliko rešila bloka neprofitnih stanovanj, a manko za zdaj ostaja.

Neprofitna najemna stanovanja so prostori bivanja, ki jih dodelujejo občine, država, stanovanjski skladi ali neprofitna stanovanjska organizacija. Pogodba se sklene za nedoločen čas, neprofitna najemnina pa je določena po točnem ključu. 

Na Ptuju neprofitna stanovanja oddaja občina, a manko teh je viden. 

Ptujska občina objavi razpis za neprofitna stanovanja na vsaki dve leti. Tako bo ta objavljen letos maja, so potrdili na občini. 

Izpolnjevati morate te pogoje

Razpis bo namenjen prijavi občanom, na podlagi prijav pa se kasneje naredi čakalna lista. Na tem razpisu bodo tako lahko kandidirali prebivalci Mestne občine Ptuj. 

Vsi, ki se prijavijo, pa morajo izpolnjevati tudi razne druge pogoje, ki so splošni, narekovani s strani države. Prijavijo se lahko tisti, ki imajo državljanstvo Republike Slovenije, osebe, ki bodo sobivale v stanovanju ne smejo biti najemniki neprofitnega stanovanja oziroma lastniki ali solastniki drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki presega 40 odstotkov vrednosti primernega stanovanja. 

Pogoj je tudi, da mesečni dohodki gospodinjstva v koledarskem letu pred razpisom ne presegajo dohodkovnega cenzusa, prosilci pa morajo imeti poravnane vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka. 

Kdo si lahko obeta stanovanje? 

Prijavljeni so točkovani. Ta sistem je trdno vezan na pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj. Število točk za prednostne kategorije lahko sicer občina določi sama, a morajo biti te odločitve določene v vsakem razpisu posebej. 

Upošteva se razpon med 50 do 150 točkami, na pogladi točkovanja vsakega prijavljenega pa se sestavi seznam. 

Tudi vrednost stanovanja pa ni univerzalna. Neprofitne najemnine se izračunajo v skladu z enačbo, ki jo določa zakon. 

Na višino najemnine vpliva število točk, uporabna stanovanjska površina in vpliv velikosti stanovanja, ki so razvidni iz zapisnikov o točkovanju stanovanja v skladu s predpisom, ki ureja merila za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb in vpliv lokacije stanovanja oziroma lokacijski faktor. 

Letna stopnja neprofitne najemnine je seštevek dovoljenih stopenj posameznih elementov neprofitne najemnine, določenih z zakonom, ki ureja stanovanjska najemna razmerja, in je izražena v deležu.

Se boste lahko že prijavili za nova, še nezgrajena stanovanja? 

Stanovanjsko stisko na Ptuju pa bodo nekoliko olajšala nova stanovanja, ki so v načrtu za izgradnjo na območju za ptujsko avtobusno postajo. 

Tako bo Ptuj pridobil 49 stanovanj, med katerimi bodo prevladovala tista z manjšo kvadraturo. 

»Zaradi starostne strukture prebivalstva in manjših obratovalnih stroškov,  se nagiba potreba po manjših stanovanjih,« so na občini pojasnili za Ptujinfo in dodali, da so najbolj zaželena stanovanja 55 kvadratnih metrov

Pri tem pa se poraja vprašanje, ali bodo občani, ki se bodo prijavili na tem razpisu, morda že razvrščeni v ta nova, še nezgrajena, stanovanja. Odgovor je ne. 

»Po razpisu se lahko dodelijo samo obstoječa, primerna stanovanja,« so pojasnili na ptujski občini. 

Tudi bo po izgradnji novih blokov bo stiska ostala

Ptujska občina ima trenutno 590 stanovanjskih enot. Vsakič se na razpis prijavi več oseb, ki pristanejo na čakalni listi in čakajo na svoj novi dom. 

Na občini so razkrili, da je bilo na zadnjem razpisu prijavljenih 155 prosilcev, pogoje jih je izpolnjevalo 131.

Občina pa še dodaja, da bi na Ptuju potrebovali še vsaj 200 stanovanj manjših enot

Starejše novice