Slika je simbolična.
Ptujska občina je že pred časom pričela s posegi na delu mestnega obzidja. Kmalu je bil zaradi rušenja objektov razkrit delček Ptuja, kot ga še niste videli. Zdaj se projekt nadaljuje.

Spomnimo. V začetku lanskega leta, 4. januarja 2022, je Mestna občina Ptuj izdala javno naročilo za konservatorsko restavratorske posege na delu mestne obzidja. 

Želijo obnoviti del mestnega obzidja, ki je trenutno zakrit. Tako nameravajo predstaviti mestni rob, ki ga v današnjem času ne prepoznajo niti občanke in občani Ptuja, so zapisali v obrazložitvi.

Investicija pa je sicer del dogovora, ki je vezan na postavitev arheološkega depoja odprtega tipa. 

Gre torej za začetek ureditve območja za Dominikanskim samostanom. 

Za ohranjanje dela regijske kulturne dediščine

Podporni zid, ki ga bodo sanirali, je v dolžini približno 24,5 metrov in višini 4,6 metrov. Ta se nahaja na južni strani objekta Dominikanskega samostana. Zid je trenutno v zelo slabem stanju in je zato potreben temeljite prenove. 

Iz investicijskega programa je razvidno, da je bil v letu 2020 opravljen predhodni ogled stanja opornega zidu, takrat je bilo izdelano tudi poročilo o ugotovitvah ogleda. 

Zid je sicer izdelan kot podporni zid iz kombinacije gradnikov opeke historičnih dimenzij in kamnitih blokov peščenjaka. Bil je že večkrat saniran z uporabo priročnih načinov, tako je mogoče opaziti tudi betonske plombe, plombe iz klinker opeke in omet. 

Pred zidom se nahaja tudi umetni nasip iz zemeljskega materiala. 

Stanje je takšno, da je zid statično neustrezen, pojavlja se izpadanje in degradacija osnovnih gradnikov, fuge so močno poškodovane, krušijo se gradniki, opaziti je moč deformiranje in nagibanje zidu, krona zidu iz opeke je močno poškodovana in degradirana, sanacija je bila na več mestih neustrezno izvedena, zid je poraščen z vegetacijo, v dni je moč opaziti spodjedanje. 

Stanje zidu ogroža tudi samostan

Zid pa je treba nujno sanirati, saj stanje, kot je, ogroža tudi stabilnost stavbe Dominikanskega samostana. Zaradi slabega stanja zidu je ogrožena tudi varnost uporabe dvorišča za zidom, kjer se izvajajo razni dogodki. 

V sklopu sanacije bodo uredili statično sanacijo zidu z zaledne strani, restavracijo sprednje strani zidu, uredili bodo meteorno kanalizacijo s strehe objekta ob zidu, površino zidu bodo premazali s hidrofobnim premazom in uredili površine. 

Starejše novice