Slika je simbolična.
Projekt ptujske obvoznice se vleče že desetletja. V zadnjih letih smo naposled bili priča prebojem. A do tega, da bo obvoznica dejansko prevoza, bodo stekla še leta. Pa vmes?

Projekt ptujske obvoznice je še daleč od realizacije, a v zadnjih dveh letih so se naposled zgodili nekateri premiki. Sami postopki se sicer vlečejo že desetletja, zdaj pa vemo, kje bi lahko trasa potekala. 

Za glavno cesto Ptuj - Markovci je trenutno v teku izdelava študije variant. Letošnjega aprila je stroka predlagala, da se študija nadaljuje le z obravnavo variante S5 opt. To pomeni, da bodo odslej podrobneje obravnavali le še to varianto. 

V civilni iniciativi so že takrat poudarili, da so glasovali proti temu, da gre samo ena varianta v študijo variant. Predlagali so podrobnejšo obravnavo treh variant, od tega tudi južno, in da se vse tri optimizirajo. 

Na občini so sicer zapisali, da južne variante iz naravovarstvenih in finančnih vidikov niso izvedljive, zato jih niso vključili v podrobnejšo obravnavo.

Trasa, ki je edina del podrobne študije variant, torej trasa S5 opt poteka od razcepa Draženci - Puhov most - Spuhlja - Markovci - navezava na novo cesto proti Ormožu, nato se zaključi zahodno od Bukovcev. Dolžina trase je 9,75 kilometrov. 

Projekt prioriteten tudi za novo vlado

Ob menjavi vlade je bilo pričakovati, da se spremenijo tudi določene prioritete. Takrat smo novo vodstvo ministrstva za infrastrukturo povprašali, ali je projekt ptujske obvoznice še na prednostni listi nove vlade. 

Odgovorili so, da je povezava Ptuj - Markovci sestavni del strategije razvoja prometa v Sloveniji do leta 2030 in resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa za obdobje do leta 2030. 

»Treba je zagotoviti ustrezno dostopnost do središč regionalnega pomena in do jedrnih središč ter do avtoceste. Projekt je prioriteten, zato se tudi umešča v prostor in je sestavni del planov razvoja,« so takrat za Ptujinfo zagotovili na ministrstvu. 

Civilna iniciativa: Bivalne razmere so nevzdržne

Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico pa je na ministrstvo za infrastrukturo ponovno naslovila dopis s prošnjo. 

Opozorili so na nevzdržne bivalne razmere na območjih od Spuhlje, Budine, Ormoške ceste, kjer se mimo vozijo tovorna vozila s strani Središča ob Dravi in Zavrča.

Junija 2019 je ministrstvo za infrastrukturo sprejelo omejitve tovornega prometa izven avtocestnega omrežja. Že avgusta 2019 so na tej cesti dovolili izjemno, da dopustijo tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 ton preko Slovenije po cesti A4 in naprej po regionalnih in glavnih cestah ter do mejnih prehodov Središče ob Dravi in Zavrč na Hrvaško, v primeru, da imajo natovor ali raztovor v županijah Varaždin in Medžimurje. Pravilo velja tudi obratno. 

Že takrat so v civilni iniciativi opozorili, da omejitve izjem na tem območju ne bodo učinkovite, v odgovoru pa so iz ministrstva sporočili, da, v kolikor omejitve ne bodo uspešne, jih bodo preučili in po potrebi spremenili. 

Zdaj smo pri novem dopisu civilne iniciative ministrstvu, nekaj let kasneje. 

»Danes vas ponovno opozarjamo, da so na trasi Spuhlja, Budina in Ormoška cesta, kjer se združuje daljinski tovorni promet s strani Središča ob Dravi in Zavrča, bivalne razmere nevzdržne,« so jasni v civilni iniciativi. 

Izpostavljajo, da bi ves tranzitni promet moral potekati po avtocesti, saj omejitve z izjemami niso učinkovite. Po besedah iniciative si mnoga prevozniška podjetja sama pišejo kje imajo nakladanje in razkladanje, sedaj, po prestavitvi schengenske meje, pa ni nadzora nad tem, kdo se vozi čez omenjene mejne prehode. 

Opozarjajo tudi, da tak tovorni promet poteka skozi spalna naselja in obstajajo deli, kjer ni niti pločnikov niti kolesarskih poti. 

»Lani je tovornjak povozil 11-letno kolesarko. To kar se dogaja na tej trasi, da dovoljujete mednarodni tranzitni promet po odsekih, ki so del šolskih poti in še ti so brez pločnikov, je popolnoma nesprejemljivo,« dodajajo. 

Taka je zahteva civilne iniciative 

V civilni iniciativi zato zahtevajo, da se do izgradnje ptujske obvoznice, ali razbremenilne obvozne ceste, popolnoma prepove mednarodni tranzitni promet na tej cesti. 

Obenem pozivajo ministrstvo za infrastrukturo, direkcijo za infrastrukturo, Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji in ptujsko občino, da pripravijo projekt razbremenilne obvozne ceste, ki bo razbremenila ta del ceste in zagotovila varnost. 

Starejše novice