Slika je simbolična (foto: Jure Banfi).
Načrti za gradnjo neprofitnih stanovanj na Ptuju se počasi uresničujejo. A na poti do gradnje stojijo drevesa.

Spomnimo. Nedavno nas je bralec Ptujinfo opozoril na problematiko, povezano z gradnjo neprofitnih stanovanj na Ptuju. Mestna občina Ptuj je kot lokacijo gradnje določila zemljišče za glavno avtobusno postajo. 

Lokacija je bila izbrana tudi na podlagi dejstva, da ni potrebno spreminjanje nobenih prostorskih aktov, kar bi gradnjo zamaknilo. 

Prva obljuba občine je bila, da v zelenico ne bodo posegali

Županja Nuška Gajšek je lanskega februarja izpostavila, da je bojazen prebivalcev Ciril Metodovega drevoreda, da se bo zaradi gradnje novega bloka zmanjšala površina zelenih površin, odveč. 

»Vemo, da vsak blok potrebuje svoje zelene površine, zato se zelenih površin, ki mejijo na bloke v Ciril Metodovem drevoredu ne bomo dotikali,« je poudarila.

Še več, dodala je, da bodo tiste površine uredili parkovno, z igrali za otroke in uredili igrišče, ki je za zdaj še neurejeno. 

Svetnica Sergeja Puppis Freebairn, sicer del svetniške skupine Lista Andreja Čuša, je na občino še enkrat naslovila vprašanja glede dveh neprofitnih blokov. 

Zanima jo, zakaj občina bloka ne bo umestila na parkirišče, kakor je bilo zagotovljeno v začetku. Tako poseg v zelenico ne bi bil potreben. 

Tudi bralec Ptujinfo je takrat opozoril, da stanovalce skrbi sečnja zdravih dreves. 

Mestna občina Ptuj je svetnici Puppis Freebairn zdaj še odgovorila, da je bila res želja občine, da se v zelenico ne bi posegalo. Te načrte pa so prekrižali obstoječi infrastrukturni vodi, zaradi česar so morali lokacijo gradnje spremeniti in posledično morajo poseči v zelenico

Na občini dodajajo, da sta bloka projektirana tako, da delno posegata v zelenico, delno sta na parkirišču. Dodajajo, da če bi blok umeščali južneje, bi zaprli javno povezavo med Potrčevo in Osojnikovo. 

Bo skozi okna obstoječih blokov pronicalo manj sončne svetlobe? 

Prebivalce pa skrbi tudi, da bi skozi okna že obstoječih blokov pronicalo manj sončne svetlobe. Novejša neprofitna bloka bi lahko bloke v ozadju zasenčila. 

Občina miri, da so pri umeščanju novega stanovanjskega bloka v prostor z razdaljo 38 metrov od obstoječih blokov izognili vplivov senčenja novega objekta na obstoječe stanovanjsko naselje. 

Puppis Freebairn je občino povprašala tudi, ali obstaja kakšna dokumentacija, ki dokazuje, da obstoječi bloki ne bodo osenčeni. 

»Če privzamemo najneugodnejše pogoje za izračun osenčenja zaradi novega objekta, to je trenutek v letu, ko je položaj sonca najnižji in hkrati predvidevamo, da je sonce takrat točno za novim blokom glede na bloke Ciril Metodovega drevoreda (najnižji vpadni kot žarkov 21. decembra ob 12. uri in znaša samo 21,5 stopinje), bo za novim blokom senca dolžine 16,5 metrov.

Ker je blok Ciril Metodovega drevoreda od novega bloka oddaljen 38 metrov, ne bo nikoli v senci zaradi predvidene novogradnje,« je občina pojasnil izračun pada sence na obstoječe bloke. 

Starejše novice