Slika je simbolična.
V sklopu projekta ptujske obvoznice je trenutno v teku vrednotenje variant. Nedavno je bila za traso naročena dokumentacija, zdaj so izdali še eno javno naročilo.

Projekt ptujske obvoznice je še daleč od realizacije, a v zadnjih dveh letih so se naposled zgodili vidni premiki. Sami postopki se sicer vlečejo že desetletja, zdaj pa vemo, kje bi lahko trasa potekala. 

Za glavno cesto Ptuj - Markovci je trenutno v teku izdelava študije variant. Letošnjega aprila je stroka predlagala, da se študija nadaljuje le z obravnavo variante S5 opt. To pomeni, da bodo odslej podrobneje obravnavali le še to varianto. 

V civilni iniciativi so že takrat poudarili, da so glasovali proti temu, da gre samo ena varianta v študijo variant. Predlagali so podrobnejšo obravnavo treh variant, od tega tudi južno, in da se vse tri optimizirajo. 

Na občini so sicer zapisali, da južne variante iz naravovarstvenih in finančnih vidikov niso izvedljive, zato jih niso vključili v podrobnejšo obravnavo.

Trasa, ki je edina del podrobne študije variant, torej trasa S5 opt poteka od razcepa Draženci - Puhov most - Spuhlja - Markovci - navezava na novo cesto proti Ormožu, nato se zaključi zahodno od Bukovcev. Dolžina trase je 9,75 kilometrov. 

Nedavno za to traso naročena dokumentacija 

Spomnimo. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji je za to traso tako letošnjega septembra naročila izdelavo dopolnilnih hidrogeoloških raziskav za študijo variant in državni prostorski načrt. 

Predmet tega razpisa je tako izdelava omenjene dokumentacije. To zajema tudi pridobitev soglasij in dovoljenj za izvedbo del, hidrogeološko kartiranje, izdelavo vrtin in preiskav, izdelavo in aktivacijo piezometrov, izvedbo črpalnih poizkusov.

Zajema tudi dobavo in vgradnjo sond za zvezne meritve nivoja podzemne vode, izdelava hidrogeološkega poročila, merjenje nivojev in izdelavo poročila o monitoringu ter izvedbo kemijskih analiz podzemne vode. 

Za cesto Ptuj - Markovci naročena študija 

Družba za avtoceste pa je naročila še izdelavo hidrološko hidravlične študije za študijo variant oziroma utemeljitev rešitve ali predinvesticijsko zasnovo za glavno cesto Ptuj - Markovci. 

V sklopu tega naročila se bodo izvedle hidrološke podlage, geodetska dela, ki so potreba zaradi določitve hidravličnih karakteristik vodnogospodarskih objektov, izhodišča za obstoječe stanje in izhodišča za napoved podnebnih sprememb, izdelava študije, definiranje omilitvenih ukrepov in izdelava hidravlične analize in poročilo o načrtovanih omilitvenih ukrepih. 

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice