Slika je simbolična.
Projekt ptujske obvoznice je še daleč od realizacije. Trenutno je v teku vrednotenje variant, naročena pa je še ena, nova študija.

Postopki pred izgradnjo ptujske obvoznice se vlečejo že desetletja. Tema je ponovno postala posebno vroča ob tragični nesreči deklice kolesarke v Markovcih.

Premiki po polžje ...

Že dlje časa se je med civilno iniciativo in ptujsko občino segrevalo, v zadnjih mesecih pa vre. Na izredno prometnem odseku je prišlo tudi do tragične prometne nesreče, ko je življenje izgubila deklica kolesarka. 

Kdo je kriv, da cesta še ni izgrajena? Kritike so letele tudi na občino, ta pa očitke zavrača.

Nesreča sprožila val ogorčenja

»Politiki so prihajali in odhajali, obljubljali rešitve ter zavajali javnost z neizvedljivimi trasami, uradniki pa so naročali nove in nove študije, za katere so šli milijoni davkoplačevalskega denarja in čakali na naslednjo vladno garnituro - ljudje pa na tej cesti umirajo,« so takrat zapisali v Civilni iniciativi za ptujsko obvoznico, katere vodja je mestna svetnica Sergeja Puppis Freebairn.

Dekle je končalo pod kolesi tovornjaka, civilna iniciativa pa je nedavno izpostavila tudi to problematiko.

Evropski koridor za transport poteka po podravski avtocesti in ne po glavni cesti. Odsek Ptuj - Središče ob Dravi in Ptuj - Zavrč skrajša transportno pot za nekaj kilometrov, primernih omejitev tovornega prometa pa - kot piše civilna iniciativa - ni.

Na kateri točki je projekt trenutno? 

Za glavno cesto Ptuj - Markovci je trenutno v teku izdelava študije variant. Tudi ta je že bila jabolko spora med občino in civilni iniciativo za ptujsko obvoznico. 

Letošnjega aprila je stroka predlagala, da se študija nadaljuje le z obravnavo variante S5 opt. To pomeni, da bodo odslej podrobneje obravnavali le še to varianto. 

V civilni iniciativi so že takrat poudarili, da so glasovali proti temu, da gre samo ena varianta v študijo variant. Predlagali so podrobnejšo obravnavo treh variant, od tega tudi južno, in da se vse tri optimizirajo. 

Na občini so sicer zapisali, da južne variante iz naravovarstvenih in finančnih vidikov niso izvedljive, zato jih niso vključili v podrobnejšo obravnavo.

Trasa, ki je edina del podrobne študije variant, torej trasa S5 opt poteka od razcepa Draženci - Puhov most - Spuhlja - Markovci - navezava na novo cesto proti Ormožu, nato se zaključi zahodno od Bukovcev. Dolžina trase je 9,75 kilometrov. 

Za to traso naročena dokumentacija 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji pa je za to traso naročila izdelavo dopolnilnih hidrogeoloških raziskav za študijo variant in državni prostorski načrt. 

Predmet tega razpisa je tako izdelava omenjene dokumentacije. To zajema tudi pridobitev soglasij in dovoljenj za izvedbo del, hidrogeološko kartiranje, izdelavo vrtin in preiskav, izdelavo in aktivacijo piezometrov, izvedbo črpalnih poizkusov. 

Zajema tudi dobavo in vgradnjo sond za zvezne meritve nivoja podzemne vode, izdelava hidrogeološkega poročila, merjenje nivojev in izdelavo poročila o monitoringu ter izvedbo kemijskih analiz podzemne vode. 

Zahtevnost izvedbe izkopov in gradnja trase bo pogojena z višino podzemne vode. Pomembno dejstvo je, da severni del trase leži v tretjem vodovarstvenem območju, ki je zaščiteno z uredbo zaradi vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja.

Starejše novice