Foto: Jaka Arbutina
Zaživel je projekt Destinacija Štajerska, na čelu skupščine pa je direktorica ptujskega zavoda za turizem.

Uradno je zaživel projekt Destinacija Štajerska.

Gre za povezovanje petnajstih partnerjev, ki so Zavod za turizem Maribor, Zavod za turizem Ptuj, Razvojna agencija Slovenske gorice, ki pokriva osem občin), Ustvarjamo turizem Sonja Breznik s. p. (ki pokriva pet občin), PRJ HALO s sedmimi občinami, Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož (tri občine), Zavod za turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah ter občina Ruše, občina Kungota, občina Lovrenc na Pohorju, občina Selnica ob Dravi, občina Makole, občina Oplotnica in občina Poljčane.

Uroš Rozman, pobudnik partnerstva in direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor, je na dan ustanovitve dejal: »Povezovanje regije v destinacijo Štajerska je bil izjemo zahteven proces, zato se zahvaljujem vsem partnerjem, ki so z vključitvijo podprli razvoj turizma v destinaciji.

Verjamem, da se bo v partnerstvo v nadaljevanju priključilo še večje število občin v Podravju in širše. Sodelovanje med občinami in destinacijami je izredno pomembno, kar smo že dokazali s povezovanjem ob reki Dravi v Partnerstvu za Dravsko kolesarsko pot in na območju Pohorja s Partnerstvom za Pohorje.« 

Zakaj je projekt pomemben? 

Vlogo predsednice skupščine pa je prevzela direktorica ptujskega zavoda za turizem Tanja Srečkovič Bolšec. Za Ptujinfo je dejala, da je posebno vesela, da je do konkretnih rezultatov, torej to ustanovitve Destinacije Štajerska prišlo tik ob sprejetju nacionalne Strategije slovenske turizma za leta 2022 - 2028. 

Z vzpostavitvijo tega projekta se je tako povezalo petnajst partnerjev in 34 občin, ki bodo razvijali skupne turistične programe. 

Tako povezovanje daje destinaciji po njenih besedah večje prednosti na trgu, veliko se pridobi na širši prepoznavnosti, promocijske aktivnosti so uspešnejše, z raznoliko ponudbo pa se lahko ustvarjajo boljši turistični produkti. 

»Turistu je vseeno, kje se posamezna občina konča in kje se druga prične. On potuje neodvisno in prav tukaj bomo lahko turista učinkoviteje preusmerjali z ene točke na drugo, s čimer se bo zagotovo podaljševala povprečna doba bivanja,« je dejala Srečkovič Bolšec. 

Foto: Jure Banfi

Bo Ptuj v prednosti? 

Predsednica skupščine je obenem tudi direktorica ptujskega zavoda za turizem. Bo na Ptuju tudi poudarek? Srečkovič Bolšec razloži, da se bo načrt promocije pripravljal večfazno - na nivoju posameznih mikrolokacij in na nivoju turističnih produktov. 

Osrednjega pomena je, da bo vsaka destinacija pripravljala kvalitetne, programsko povezljive produkte in bo uspešno razvijala turizem na svojem območju, pravi. 

V sklopu projekta bodo najprej izvedli pregled trenutnega stanja na vsaki posamezni lokaciji. Sledila bo priprava akcijskega načrta razvoja in trženja regijske ponudbe, sočasno tudi izdelava celostne grafične podobe destinacije. Temu sledi vzpostavitev spletne strani, nato konkretni trženjsko-promocijski ukrepi. 

Bomo skozi projekt bolje oglaševali tudi Kurentovanje? »Kurentovanje je eden izmed stebrov ptujskega turizma; tukaj ne smemo pozabiti na Ptuj kot zgodovinsko mesto (muzej, mitreji, Parzival in drugi), na močno prisotnost vinarstva skozi stoletja, na odlične vinarje, ki jih imamo ob sebi, uspešen razvoj kulinarike v zadnjih letih, zdraviliški turizem.

Uspešna promocija in prisotnost destinacije oziroma regije na slovenskem in tujih trgih sta vedno povezani z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. S skupno povezanostjo v regijo predvidevamo tudi boljše možnosti za uspešno kandidiranje za nacionalna in evropska finančna sredstva, s čimer bomo lahko še intenzivneje prisotni na trgu,« razloži predsednica skupščine. 

Kakšni so cilji projekta? 

Konkretni cilji Destinacije Štajerska so tako tudi večja prepoznavnost na mednarodnih turističnih trgih, povezovanje in oblikovanje celovite ponudbe regije, skupna promocija in obiski turističnih sejmov, vzpostavljeni trženjski kanali, izboljšanje storitev in ponudbe v sklopu celovite destinacije. 

Želijo si izboljšati tudi skupno infrastrukturo in pospešiti trajnostne modele mobilnosti.

Cilj projekta je tudi razvoj, upravljanje in trženje regijskih turističnih produktov, strateško načrtovanje na regijski ravni in povečanje števila nočitev na destinaciji ter podaljšanje dobe bivanja. 

Pri oblikovanju turizma pa sodelujemo tudi mi 

Srečkovič Bolšec pa poudarja, da pri oblikovanju turizma sodelujemo tudi Ptujčani in Ptujčanke. 

»Želim si, da bi se tudi mi Ptujčani, vsaj enkrat letno prelevili v turista in bi mesto doživeli na drugačen način,« pravi. 

Poudarila je, da turisti Ptuj obiščejo neobremenjeno in so navdušeni nad tem, kar ponuja. Imamo srečo, saj se v poletnem času ne dušimo v turističnem vrvežu, nimamo težav s preobremenjenostjo okolja, kar nam tudi daje priložnost, da še naprej varujemo našo dediščino za naše zanamce. 

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Starejše novice