Na današnji dan, ko obeležujemo tudi mednarodni dan Nature 2000 se je v prostorih Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož otvoril Interpretacijski center Ptuj.

Danes, 21. maja, simbolično na datum, ko obeležujemo mednarodni dan Nature 2000, se je v prostorih Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož otvoril Interpretacijski center Ptuj.

Interpretacijski center Ptuj je bil izveden kot trikotnik Drava - narava - človek in urejen v okviru projekta »zaDravo«. Zamišljen je kot del muzejske, turistične in kulturne ponudbe mesta Ptuj ter kot dodana vrednost s povezavo naravne in kulturne dediščine ob reki Dravi.

Ohranjanje narave in dediščine ob reki Dravi

Vsebina v interpretacijskem centru je osnova za predstavljanje dejstev in globjih pomenov, z namenom razumevanja, vzpostavljanja spoštovanja in spodbujanja aktivne participacije za ohranjanje narave in dediščine ob reki Dravi.

Interpretacija v centru je usklajena z razstavo na gradu Borl in povezana z Učno potjo Šturmovec ter z drugimi vsebinami ob Dravi, ki so sestavni del projekta »zaDravo«.

S svojim obiskom počastili visoki gostje

Otvoritve so se udeležili Jože Novak, minister za naravne vire in prostor, Maša Kociper, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade, Jakob Klarič, vodja kabineta ministra za naravne vire in prostor, Mojca Kavčič, direktorica Urada za evropska sredstva na ministrstvu za naravne vire in prostor, Boštjan Šeruga, podžupan Mestne občine Ptuj in drugi.

Reka Drava ima izražene posebne naravovarstvene okoljske lastnosti povezane s pestrostjo rečnih in obrečnih habitatov številnih ogroženih, zavarovanih in mednarodno varovanih živalskih in rastlinskih vrst.

Gre za območja Nature 2000 in za posebne naravne vrednote in zavarovana območja.

Potencial interpretacijskega centra je treba izkoristiti

Direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj Danilo Čeh je v svojem uvodnem nagovoru izpostavil potencial, ki ga ima novi interpretacijski center.

»Danes smo tukaj, da svečano otvorimo Interpretacijski center Ptuj, kjer je predstavljena biotska raznovrstnost krajine ob reki Dravi. Zavedati se moramo, da lahko interpretacijski centri igrajo ključno vlogo v turizmu, saj obiskovalcem omogočajo globje razumevanje narave, kulture in drugih zanimivosti. 

Prav tako, morda še pomembnejše, pa služijo kot informacijski in izobraževalni vir za lokalno prebivalstvo ter spodbujajo trajnostni turizem in ohranjajo naravno in kulturno dediščino.«

Maša Kociper je v nagovoru opozorila na trojno planetarno krizo s katero se trenutno srečujemo, in sicer s podnebnimi spremembami, krizo onesnaževanja in krizo izgube habitatov, kar že občutimo tudi v Sloveniji.

»Na te izzive se je treba ustrezno odzvati in narediti vse, da te negativne trende spremenimo, obrnemo v pravo smer.«

V luči kmalu aktualnih evropskih volitev je Kociper opozorila tudi na dejstvo, da vsaka država posebej težko naredi velike spremembe na tem področju, lahko pa jih naredimo skupaj kot Evropska unija.

V okviru Evropske unije potekajo številni projekti, ki že delujejo v tej smeri in se financirajo preko kohezijskih sredstev in eden od teh je tudi Interpretacijski center Ptuj, še pove.

Koordinatorka projekta Drava Natura 2000 Reka za prihodnost je Regionalna razvojna agencija za Podravje Maribor. Projekt je bil izveden v sodelovanju s partnerji Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Direkcija Republike Slovenije za vode, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Občina Starše, Občina Duplek in Občina Središče ob Dravi.

Projekt je vreden skoraj šest milijonov evrov

Boris Keuc, vodja sektorja za regionalni razvoj Regionalne agencije Podravje Maribor, je na otvoritvi povedal: »Vsak projekt ima svojo specifiko, ima svoj štart in zaključek. Mi smo šli skozi vse te faze. V začetku je bilo upanje, pričakovanje, ker smo dobili projekt, pol je bilo delo, trpljenje, na koncu je bila že jeza in strah, ali bomo sploh vse uspeli zaključit v roku. 

Seveda moram povedat, da nam je vse uspelo naredit. Projekt je bil največji v državi Sloveniji, vreden skoraj šest milijonov evrov.«

Zastavili so ga zelo široko, pojasni Keuc. Ima štirinajst varstvenih ciljev, naslavljali so enajst kvalifikacijskih vrst, štiri nadgradne tipe in se lotili obsežne interpretacije.

Snujejo se že nove projektne ideje, to pa ni nobena garancija za prihodnost, pove Keuc.

»Tukaj živijo ljudje, živijo živali, rastline, vsi moramo živeti v nekem sožitju in brez vključevanja lokalnih skupnosti, prebivalstva, ki bi aktivno sodelovali v novem projektu, tudi ostalih deležnikov, ki gospodarijo na tem območju, ne vidim prave rešitve oziroma neke dolgoročnosti, ki bi to območje ohranila ali celo izboljšala.«

Prerez otvoritvenega traku

Sklepno dejanje otvoritve Interpretacijskega centra Ptuj, prerez traku in uradno predajo interpretacijskega centra svojemu namenu, so opravili Jože Novak, Boris Keuc in Danilo Čeh.

Po uradni otvoritvi pa je zbrane goste nagovoril še minister Novak. V svojem govoru je razkril osebno povezavo z reko Dravo. Med svojim drugim in šestim letom starosti je namreč živel na tem območju, v Staršah. Na stari Dravi se je naučil tudi plavati.

»Kdor to ve, kaj pomeni na stari Dravi it iz Starš na Vurberk čez, potem ve, kaj je tukaj. Res je bilo prijetno v tem delu.«

Kaj pa sledi, se sprašuje Novak in poudari, da imamo Dravo, ki tudi poplavlja in včasih povzroča škodo, zato se je treba ukvarjati z vprašanjem, kaj narediti na hudourniškem delu Drave.

»Ta interpretacija bi bila zelo pomembna, ker pogosto je nimamo.«

Starejše novice