Slika je simbolična.
Na Ptuju bodo komunalne položnice malenkost nižje kot doslej.

Ptujski mestni svetniki so danes na zadnji letošnji seji potrdili spremembe cen komunalnih storitev, ki bodo šle v naslednjem letu malenkost navzdol.

Nekoliko nižje bodo namreč cene storitev odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode ter storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami.

Minimalne razlike v cenah

Kot je pojasnil direktor Komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec, gre za minimalne razlike v cenah, saj se bo glede na simulacijo stroškov za gospodinjstvo odvajanje voda ob povprečni porabi vode deset kubičnih metrov cena znižala za 0,32 odstotka, za čiščenje voda za 0,46 odstotka, greznične storitve pa bodo cenejše za 5,81 odstotka.

Svetniki so sicer danes potrdili tudi letni program športa za leto 2022, ki je skupaj ovrednoten na skoraj 1,55 milijona evrov, od tega skoraj 730.000 evrov za posamezne programe športa, 820.000 pa bo namenjenih za investicije na področju športa. Pri slednjih velja omeniti 370.000 evrov vredno gradnjo prizidka Nogometnega kluba Podvinci ter 290.000 evrov vredno ureditev igrišča in objekta Športnega društva Rogoznica.

Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem

Mestni svet je dopolnil tudi načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021, saj namerava občina državnemu stanovanjskemu skladu ponuditi v odkup zemljišče, ocenjeno na 260.500 evrov, in sicer za izgradnjo večstanovanjske stavbe z neprofitnimi stanovanji.

Gre za del parkirišča in del zelenice med Potrčevo cesto in glavno avtobusno postajo. Ob tem so svetniki potrdili še prodajo nepremičnine na Osojnikovi cesti, kjer je občinski delež ocenjen na dobrih 250.000 evrov.

Svetniki so s spremembo odloka o ustanovitvi javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, ki ima sicer svoje prostore na Slovenskem trgu, v upravljanje dodelili dodaten občinski prostor za potrebe arhiva v Miklošičevi ulici.

Kategorizacija občinskih cest

Z danes izglasovano spremembo odloka o kategorizaciji občinskih cest pa bodo na ptujski občini poskrbeli za natančnejšo evidenco, potem ko je bilo v zadnjih štirih letih izvedenih nekaj sprememb na okoli 223 kilometrih obstoječega občinskega cestnega omrežja.

Mestni svet je soglašal tudi s sistemizacijo delovnih mest v Vrtcu Ptuj, ki so mu že junija za aktualno leto odobrili dodatno delovno mesto spremljevalca gibalno oviranih otrok, zdaj pa se je na pobudo ekipe razvojne ambulante centra za zgodnjo obravnavo v ptujski bolnišnici pojavila dodatna potreba po še enem spremljevalcu.

Starejše novice