Že večkrat smo poročali o civilni iniciativi četrtnih skupnosti Jezero in Spuhlja, ki opozarjajo na odlagališče CERO Gajke. To bi po pogodbi moralo biti zaprto že leta 2017. Mestna občina Ptuj sedaj odgovarja.

Po večkratnih požarih v ptujskem centru za ravnanje z odpadki na Gajkah in nedavnem pozivu četrtne skupnosti Jezero za zaprtje deponije, se je lansko jesen izoblikovala še civilna iniciativa, ki poleg krajanov omenjene četrtne skupnosti povezuje še prebivalce Spuhlje.

Skupaj zahtevajo upoštevanje pogodbe glede odlagališča, sklenjene z Mestno občino Ptuj.

Ptujska občina se je leta 2002 s pogodbo zavezala, da bo pri investiciji v deponijo uporabila najsodobnejšo tehnologijo na tem področju, ki bo preprečila negativne vplive na okolje. Zadnja dogajanja pa po mnenju prebivalcev kažejo, da temu očitno ni tako, zato jih skrbi za zdravje, saj je požarov v preteklosti bilo že več. Menijo, da gre v Gajkah za ekološko bombo.

Civilna iniciativa opozarja na domnevne nepravilnosti

V ta namen so v ustanovili civilno iniciativo, kateri člani se sprašujejo, kako sploh še lahko zaupajo občini, saj ta, kot trdijo, ne zastopa njihovih interesov, zavaja in ne uresničuje niti obljub, ki so zapisane v pogodbi.

Kot poudarjajo, je bilo v tej obljubljeno, da bo odlaganje odpadkov v Center za ravnanje z odpadki Gajke samo začasno in da bodo v šestih letih našli nadomestno lokacijo, kar pa se nikoli ni zgodilo.

Odlagališče tako že več let nima obratovalnega dovoljenja, smeti so vozili v regijski center v Celje, zdaj pa v Puconce, poudarjajo v civilni iniciativi in dodajajo, da za vzdrževanje Gajke plačujejo Ptujčani, ob tem pa tudi odvoz smeti v druge regijske centre, zato so položnice za smeti na Ptuju med najvišjimi v državi.

Pravijo, da naj občina v preteklosti ne bi izpolnila več kot polovico nalog iz pogodbe. V Spuhlji imajo tako zaradi odlagališča degradirano okolje, občini pa očitajo, da ni izpolnila niti investicij, h katerim se je zavezala.

Že v letošnjem letu začetek postopka za zapiranje odlagališča

Mestna občina Ptuj sedaj civilni iniciativi sedaj znova odgovarja z javnim pismom, v katerem poudarja, da bo pričela v letošnjem letu s postopkom zapiranja odlagališča.

»Postopek zapiranja odlagališča se ne zgodi skozi noč, temveč je treba pri zapiranju upoštevati vse zakonske predpise s predmetnega področja. 3. aprila bo na Agenciji Republike Slovenije za okolje potekal sestanek, katerega namen je tudi, da se dogovorimo o potrebnih aktivnostih za zapiranje obstoječega odlagališča polja I. na CERO Gajke,« poudarjajo na občini.

Pri tem dodajajo, da postopek zapiranja odlagališča skladno z uredbo traja približno tri leta oziroma največ do pet let, kar vključuje pridobitev potrebne projektne in druge dokumentacije, raznih dovoljenj ter izvedba zapiralnih del.

Upravljavec odlagališča pa mora po končanih zapiralnih delih v roku 30 dni vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja.

Na Mestni občini Ptuj poudarjajo, da so se že s 1. januarjem leta 2015 mešani komunalni odpadki začeli predajati drugim centrom za ravnanje z odpadki, ki so izpolnjevali predpisane pogoje, s čimer so se tako na odlagalno polje I. na CERO Gajke prenehali odlagati mešani komunalni odpadki.

Odločitev, da naj občinska uprava Mestne občine Ptuj in upravljavec odlagališča CERO Gajke, pričneta s postopki potrebnimi za zapiranje obstoječega odlagališča na CERO Gajke v skladu z veljavno zakonodajo, pa je bila sprejeta prejšnjega septembra.

Še letos ureditev športnega igrišča ter parka Jezero

Ptujska občina dodaja, da je iz poročila o realizaciji pogodbe, s katero so bile urejene medsebojne pravice in obveznosti, povezane z izgradnjo CERO Gajke, razvidno, da je občina realizirala skoraj vse pogodbene točke.

Pri tem sta po besedah občine ostali odprti le še dve večji zadevi, in sicer ureditev športnega igrišča v mestni četrti Jezero ob potoku Rogoznica, v velikosti rokometnega igrišča, z ustreznimi spremljajočimi objekti, in izvedba rekonstrukcije glavne ceste Ptuj – Spuhlja (G1-2) na odseku 0249 Ptuj-Spuhlja, ki pa je v teku. 

Mestna občina Ptuj bo tako v letošnjem letu uredila igrišče kot tudi neposredno okolico športnega parka Jezero. V projektu namerava očistiti in urediti okolico športnega parka, preplastiti asfaltno površino, zamenjati športno opremo, urediti dovozno pot z nasipom drobljenca, postaviti urbano opremo ter postaviti dva premična kontejnerska objekta za namen slačilnice in prostora za shranjevanje športnih rekvizitov in opreme in ga priključiti na elektriko, vodo in kanalizacijo. Predviden zaključek investicije je v avgustu 2021.

Rekonstrukcija Ormoške ceste zamaknjena v leto 2023

Kar pa se tiče rekonstrukcije glavne ceste Ptuj - Spuhlja, pa na ptujski občini poudarjajo, da je bila na območju Ormoške ceste predvidena rekonstrukcija obstoječega vozišča in ureditev ločenih površin za pešce in kolesarje.

Pri tem razlagajo, da so krajani zaradi večjih posegov na privatna zemljišča ustanovili civilno iniciativo in pred ureditvijo Ormoške ceste zahtevali izgradnjo tako imenovane Ptujske obvoznice, ki bi tovorni promet preusmerila in ne bi več potekal po Ormoški cesti. 

»Dejstvo je, da obvoznice še ne bo tako kmalu, nasprotovanja civilne iniciative so namreč rekonstrukcijo Ormoške ceste zamaknila. Če ne bi prišlo do nasprotovanj civilne iniciative in občanov, je bila izvedba Ormoške ceste predvidena v letu 2021, zdaj pa se zamika predvidoma v leto 2023,« zaključujejo na Mestni občini Ptuj.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kakšne barve je sonce?

Starejše novice