Čas za zbiranje potrebnih 600.000 evrov se izteka.

Za začetek gradnje prepotrebnega urgentnega centra ptujska bolnišnica zneska lastne udeleže zaradi slabega ekonomskega položaja ni zmožna zagotoviti. Manjka pa le še 50.000 evrov, ki jih je treba zagotoviti v roku 14 dni.

V skupni akciji se je povezala celotna regija od gospodarstva, javnega sektorja do prebivalcev, saj si vsi želijo enako zdravstveno oskrbo in obravnavo, kot je zagotovljena v drugih regijah, v katerih tovrstne akcije zbiranja sredstev niso bile potrebne.

Ob zavedanju pomena ustrezne zdravstvene oskrbe za prebivalce spodnjepodravske regije so v skupni pobudi za zbiranje sredstev za urgentni center najprej povezali največji regijski zaposlovalci. Podjetja TALUM, d. d., Kidričevo, Perutnina Ptuj, d. d., in Finakos, d. o. o., so skupaj z drugimi gospodarstveniki zagotovila okoli 250.000 evrov, medtem ko je 19 občin zagotovilo 300.000 evrov. Do prepotrebnih 600.000 evrov, ki pomenijo »zeleno luč« za začetek gradnje, manjka le še 50.000 evrov. Vsi, ki so pristopili in po svojih močeh podprli akcijo, pozivajo k donacijam, saj do zastavljenega cilja ne manjka veliko. Donacije lahko prispeva tudi lokalno prebivalstvo, sredstva pa se zbirajo na posebnem namenskem računu družbe TALUM, d. d., Kidričevo.

 

Starejše novice