Slika je simbolična.
Dravske elektrarne Maribor so kljub slabi hidrologiji zadnjih mesecev že dosegle načrtovano proizvodnjo električne energije za letos in to skoraj mesec dni pred koncem leta.

Dravske elektrarne Maribor so do sobote proizvedle nekaj manj kot 2,8 milijona MWh električne energije. »Rezultat je dodaten pokazatelj odlične pripravljenosti osmih velikih hidroelektrarn na reki Dravi,« je ob tem povedal Aleksander Brunčko, generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor.

V načrtu več sanacij in investicij

Kot pojasnjuje, v družbi neprestano skrbijo za visoko obratovalno pripravljenost svojih proizvodnih enot, kar dosegajo z remonti in revizijami. Trenutno se ob pripravah na redna vzdrževalna dela, pripravljajo tudi na obsežen remont in sanacijo generatorja na hidroelektrarni Vuhred.

V teku so zadnje priprave na projekt prenove sekundarnih sistemov na treh hidroelektrarnah – Dravograd, Vuzenica in Mariborski otok, pripravljajo pa tudi dokumentacijo za rekonstrukcijo hidroelektrarne Formin in jezu Markovci.

Ob tem izvajajo raziskave in aktivnosti na projektih dodatne proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, pri čemer se posebej osredotočajo na sončno, vetrno in geotermalno energijo ter hranilnike električne energije. 

Naslednje leto projekt izgradnje geotermalne elektrarne v Pomurju

Avgusta so tako stekla gradbena dela za postavitev sončne elektrarne v Zlatoličju, razmišljajo o postavitvi skupno 13 vetrnih agregatov na treh različnih lokacijah severovzhodne in jugovzhodne Slovenije.

V naslednjem letu bodo skupaj s partnerji začeli pilotni projekt izgradnje geotermalne elektrarne v Prekmurju.

Med razvojnimi projekti družbe so tudi hranilniki električne energije, s katerimi bodo lahko v večjem obsegu proizvodnjo prilagajali zahtevam odjemalcev in skrbeli za zanesljivo obratovanje elektroenergetskega sistema. 

Verjamejo v izgradnjo črpalne elektrarne Kozjak, ki se jim zdi zanimiv energetski objekt tudi za širšo regijo jugovzhodne Evrope.

Glede na to, da je reka Drava energetsko izkoriščena, pa nadaljujejo s postavitvijo malih hidroelektrarn na njenih pritokih in drugih primernih manjših vodotokih.

Pred njimi investicijsko zelo intenzivno obdobje

»Kot rezultat v preteklih letih opravljenih raziskav, pripravljenih projektov in začrtane strategije je pred nami investicijsko zelo intenzivno obdobje,« je povedal Brunčko. 

»Zavedamo se zavez, ki jih je dala država glede povečanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in odgovornosti, ki jo imamo z varno in zanesljivo proizvodnjo električne energije, tako iz obstoječih enot, kot iz novozgrajenih, do gospodarstva in gospodinjstev«, je še dodal generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor. 

Starejše novice