Foto: Bobo
Družbi Dravske elektrarne Maribor in Termoelektrarna Šoštanj z današnjim dnem dobivata novo vodstvo. Na mesto generalnega direktorja Dravskih elektrarn Maribor prihaja Aleksander Brunčko, ki se mu bo 1. januarja pridružil Damjan Seme.

Poslovodstvo Dravskih elektrarn Maribor bo po novem dvočlansko, s čimer bodo zagotovili boljše načrtovanje in vodenje številnih projektov na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov.

Aleksander Brunčko s 1. decembrom postaja generalni direktor družbe s polnim, štiriletnim mandatom. Na seji nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne je bilo dano tudi soglasje k imenovanju Damjana Semeta za direktorja družbe Dravskih elektrarn Maribor s štiriletnim mandatom. 

Seme bo funkcijo nastopil 1. januarja prihodnje leto. Andrej Tumpej, dosedanji generalni direktor, ostaja zaposlen v družbi Dravske elektrarne Maribor.

Kdo sta nova direktorja? 

Brunčko je magister poslovnih ved z več kot dvajsetimi leti vodstvenih izkušenj, v skupini Holding Slovenske elektrarne je zaposlen od leta 2007 na različnih vodstvenih in vodilnih delovnih mestih. Od konca leta 2020 je bil svetovalec oziroma pomočnik direktorja Dravskih elektrarn Maribor. 

Seme, ki bo funkcijo nastopil 1. januarja, ima več kot šestnajst let delovnih izkušenj, od tega prva štiri leta v skupini HSE, zadnjih dvanajst let pa zaseda vodilna in vodstvena mesta v podjetju C&G, ki deluje na področju projektov v elektroenergetiki

Andrej Tumpej, dosedanji generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor, ostaja zaposlen v družbi.

Novo vodstvo tudi na čelu Teša

Za generalnega direktorja Termoelektrarne Šoštanj bo s 1. januarjem za polni mandat štirih let imenovan Matjaž Vodušek. Vodušek je diplomirani inženir elektrotehnike in magister znanosti, ki ima skoraj 30 let delovnih izkušenj, od tega več kot polovico na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih. 

Zadnjih trinajst let deluje na področju energetike, dvanajst let je bil direktor družbe SODO. V Termoelektrarni Šoštanj kot direktor ostaja Mitja Tašler.

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne je dal tudi soglasje k štiriletnemu podaljšanju mandata direktorju družbe HSE EDT Ervinu Renku.

Soglasje za ponovni, največ dvoletni mandat, je bilo dano tudi za podaljšanje mandata dosedanjemu direktorju družbe HSE BH Energetsko preduzeće Zlatku Sahadžiću

Starejše novice