Slika je simbolična.
Lani je Mestna občina Ptuj objavila razpis za ptujska neprofitna stanovanja. Prijave so se zaključile, znana pa je že prednostna lista upravičencev.

Neprofitna stanovanja na Ptuju so prava 'vroča roba'. Ptujska občina na dve leti objavi razpis za pridobitev stanovanj, zadnji razpis pa je že zaključen. 

Neprofitna najemna stanovanja so prostori bivanja, ki jih dodelujejo občine, država, stanovanjski skladi ali neprofitna stanovanjska organizacija. Pogodba se sklene za nedoločen čas, neprofitna najemnina pa je določena po točnem ključu. 

Na Ptuju neprofitna stanovanja oddaja občina, a manko teh je viden. 

Ta skupek neprofitnih stanovanj bo na voljo za vselitev predvidoma letos in naslednje leto, seznam pa velja kot zapovrstni red čakajočih na stanovanja. 

Oblikovani sta dve ločeni prednostni listi.

Lista A je za stanovanja, ki so predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine, lista B pa je za stanovanja, ki so predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo, ki je prosilci iz liste A ne presegajo, torej so zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine. 

Kako se določa najemnina? 

Najemnina je določena na podlagi točno določenega pravilnika. Na višino najemnine vpliva število točk, uporabna stanovanjska površina in vpliv velikosti stanovanja, ki so razvidni iz zapisnikov o točkovanju stanovanja v skladu s predpisom, ki ureja merila za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb in vpliv lokacije stanovanja oziroma lokacijski faktor.

Tako za povprečno dvosobno stanovanje v izmeri 55 kvadratnih metrov, točkovano s 320 točkami, znaša najemnina približno 180 evrov. 

Najemne pogodbe se bodo sklepale za nedoločen čas, najemodajalec pa je dolžan vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. 

Seznam je znan! 

Ptujska občina pa je že objavila seznam upravičencev do dodelitve neprofitnih stanovanj v najem. Na seznamu je 134 upravičencev. 

Upravičencem iz liste A in B bodo dodeljena stanovanja, ko bodo ta na razpolago. O tem bodo upravičenci obveščeni pisno. Ko je stanovanje vseljivo se to dodeli najvišje uvrščenemu prosilcu iz prednostne liste. Preskoki niso možni. 

Do seznama lahko dostopate na tej obarvani povezavi.

Komentarji (2)

Pohorčan (ni preverjeno)

Sen čuja ka je tude John Travolta doba stanovaje, pa Chuck Norris.......pa Kurcof Franca. Pišite kaj o tem!!!!

Pohorčan (ni preverjeno)

Pa Repinzlinofa Joža, pa Česnova Čebula????

Starejše novice