Problematika Vodove ulice je stara že več let. Zdaj se bo občina lotila obnove, a nekaj svetnikov v kvaliteto obnove te ni prepričanih.

Neurejeno vozišče in odvodnjavanje, možna nevarnost za pešce in voznike enoslednih vozil - na vse te težave na Vodovi ulici so svetniki opozarjali že več let. 

Obnova Vodove ulice

Ptujski svetniki so sicer na zadnji seji pred poletnimi počitnicami potrdili rebalans proračuna. Več o rebalansu proračuna lahko preberete na tej obarvani povezavi.

V rebalansu so načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture povečali za 311.013,00 evrov. Razlog je povečan obseg dela pri obnovi Vodove ulice in Ulice 5. prekomorske ter zaradi povečanja vrednosti del na ulici Vide Alič

Svetniki so na seji potrjevali tudi predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo z obnovo Vodove ulice. 

V tej fazi le preplastitev

Mestna občina Ptuj je v dokumentaciji zapisala, da problematika Vodove ulice zajema neurejeno vozišče, odvodnjavanje, nepreglednost in tako predstavlja nevarnost. 

Zapisali so, da celotna dolžina trase ne omogoča razširitve za gradnjo dodatnih kolesarskih in površin za pešce, zato v tej fazi predvidevajo le preplastitev ceste. 

V okviru investicije je predvidena preplastitev v skupni dolžini 600 metrov, delna obnova meteorne kanalizacije in obnova in dograditev asfaltnih muld. 

Celotna vrednost te investicije znaša skoraj 200 tisoč evrov, natančneje 191.215,22 evrov z davkom na dodano vrednost. Celotno investicijo financira ptujska občina. 

Bo poskrbljeno za varnost pešcev? 

Občina je že v predlogu sklepa pojasnila, da dejstvo, da pločnikov ni, predstavlja težavo za ranljive skupine, kot so otroci, starejši, starši z vozički, gibalno ovirani. Obenem pa gradnja pločnika v tej fazi ni mogoča zaradi posegov v zasebna zemljišča. 

Aleksander Voda iz svetniške skupine Lista Andreja Čuša je na seji mestnega sveta opozoril, da cesta za pešce po obnovi ne bo nič bolj varna.

Predlagal je, da se je obnovi manj kot šesto metrov in omogoči, da se vsaj manjši del ceste oziroma ulice razširi za pešce. 

S povedanim se je strinjal tudi Alen Iljevec iz svetniške skupine Ptuj je naš. 

»Vseeno pa ne morem mimo te razlage, ki je res smešna, ker se sprašujem, kaj bomo od teh 200 tisoč evrov pridobili,« je dejal Iljevec in dodal, da bi si želel, da se tako dragih projektov občina loteva bolj celovito. 

S povedanim se je strinjal tudi samostojni svetnik Milan Klemenc, ki je presenetil z izjavo: »Ena oseba v tej mestni hiši je celo izjavila tako: 'Saj ni važno, kako je narejeno, glavno, da je črno, pa da mislijo, da smo veliko naredili.'«

Predlog sklepa je bil na seji - kljub pomislekom - sprejet. Proti je glasovalo sedem svetnikov, za je glasovalo dvanajst svetnikov, vzdržalo se jih je šest. 

Starejše novice