Slika je simbolična.
Evropska komisija že nekaj časa izvaja Konferenco o prihodnosti Evrope, s katero ljudem iz vse Evrope omogoča, da delijo svoje zamisli in sodelujejo pri oblikovanju prihodnosti Evropske unije. Sodelujete lahko tudi sami. Preverite, kako.

Ključen namen projekta oziroma Konference o prihodnosti Evrope je spodbuditi splošno populacijo h kritičnemu razmišljanju o prihodnosti Evropske unije in obenem podajanju svojih mnenj.

»V svetu, ki se spopada s pandemijo in išče rešitve za dolgoročne izzive, kot so podnebne spremembe, je Evropska unija zavezana odprti, demokratični razpravi z državljani o tem, na kaj naj se osredotoča in kako,« je med drugim zapisano v opisu projekta.

Nedavna raziskava Eurobarometra je namreč pokazala, da kar 92 odstotkov Evropejcev hoče, da so njihova mnenja bolj upoštevana pri odločitvah glede prihodnosti Evrope. In namen konference je to omogočiti.

Evropski parlament, Komisija in Svet tako vabijo vse Evropejce, da delijo svoje ideje o tem, kako naj se Evropa razvija, katere naj bodo prednostne naloge, kako se pripraviti na svet po pandemiji koronavirusa. Institucije želijo čim širšo razpravo s čim več ljudmi in posebnim poudarkom na mladih.

Nasveti in razprave kot osnova za predloge politik

Organizatorji poudarjajo, da konferenca ne bo namenjena le poslušanju mnenj. Prispevki državljanov se bodo tako v prihodnjih mesecih zbirali na spletni platformi in bodo predmet razprav z evropskimi poslanci, nacionalnimi poslanci, vladami in predstavniki Evropske unije ter drugimi deležniki. 

Te razprave bodo postale osnova za predloge politik, ki se bodo nato prelile v konkretna dejanja. Parlament, Komisija in Svet so se namreč zavezali, da bodo prisluhnili državljanom in upoštevali priporočila konference.

K sodelovanju so tako vabljeni vsi Evropejci, ne glede na starost, spol, izobrazbo ali poklic. V spodnjem infogramu poenostavljamo postopek in razlagamo namen in proces Konference o prihodnosti Evrope.

„Projekt je sofinancirala Evropska unija v okviru subvencijskega programa Evropskega parlamenta za dejavnosti obveščanja. Evropski parlament ni bil vključen v pripravo projekta in ne odgovarja za informacije in stališča, podana v okviru projekta, niti ga ta ne zavezujejo. Za projekt so v skladu z veljavno zakonodajo odgovorni zgolj avtorji, intervjuvanci in uredniki programa ter tisti, ki ga oddajajo. Parlament tudi ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi izvedbe projekta.“

Starejše novice