Tudi ta teden smo pripravili pester izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas.

Ste se naveličali obstoječe službe ali še vedno pogledujete za primernim delovnim mestom? To je nekaj priložnosti, ki bi vas morda znale zamikati.

Delovna mesta v Podravju

Strokovni sodelavec

Mestna občina Maribor išče strokovnega sodelavca v sektorju za komunalo in promet v uradu za komunalo, promet in prostor.

Delovne naloge vključujejo organiziranje, vodenje in nadzor nad delom, izvajanje postopkov javnih naročil, sodelovanje pri izvajanju upravnih postopkov z delovnega področja in podobno.

Pri tem je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna ter osemletne delovne izkušnje. 

Čistilec

Slovensko narodno gledališče Maribor išče čistilca oziroma čistilko za vzdrževanje prostorov, opreme in materialov v samem gledališču.

Pri tem je potrebna le osnovnošolska izobrazba, delovne izkušnje pa niso potrebne. 

Skladiščnik

Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, išče skladiščnika za organiziranje skladiščnega poslovanja, naročanje in nabavljanje materiala, prevzemanje ter izdajanje materiala ter za izdelovanje poročil.

Pri tem je potrebna srednja poklicna izobrazba s področja elektrotehnike ali energetike, enoletne delovne izkušnje, izpit za viličarja ter izpit B kategorije, poleg tega pa tudi osnovno znanje računalništva.

Samostojni svetovalec

Javni zavod Gasilska brigada Maribor išče samostojnega svetovalca za opravljanje kadrovskih, pravnih in splošnih zadev, za pripravo strokovnih podlag ter predlogov pogodb, za sodelovanje pri javnih naročilih, za sodelovanje z zunanjimi institucijami in podobno.

Pri tem je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna ter triletne delovne izkušnje. Priporočeno je tudi poznavanje zakonodaje na področju javnega sektorja, poznavanje predpisov o požarnem varstvu in gasilstvu ter splošnih predpisov javnega zavoda

Pripravnik arhivar

Mestna občina Ptuj išče pripravnika arhivarja za pomoč pri urejanju dokumentarnega oziroma arhivskega gradiva, za posredovanje informacij in dokumentov uporabnikov, pomoč pri izločanju arhivskega gradiva in podobno.

Pri tem je potrebna le srednja strokovna oziroma splošna izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane. 

Vodja sektorja v sektorju za nadzor

Finančni urad Ptuj išče delavca za vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih, za sodelovanje na področju razvoja davčnega nadzora, za samostojno vodenje in odločanje v davčnem nadzoru ter podobne naloge. 

Pri tem je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna ter šestletne delovne izkušnje.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s končano ekonomsko ali pravno smerjo izobrazbe, zaključene najmanj na stopnji, ki je zahtevana kot pogoj za zasedbo delovnega mesta.

Delovna mesta v Pomurju

Pripravnik svetovalec

Finančna uprava Republike Slovenije išče v finančnem uradu v Murski Soboti pripravnika svetovalca v oddelku za trošarine.

Pri tem je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna izobrazba, delovne izkušnje pa pri tem niso potrebne. 

Spremljevalec gibalno oviranih otrok

Vrtec Murska Sobota išče spremljevalca gibalno oviranih otrok. Delovne naloge vključujejo tudi sodelovanje z vzgojiteljico pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela ter pomoč pri otrocih s posebnimi potrebami.

Pri tem je potrebna srednja strokovna ali splošna izobrazba ter enoletne delovne izkušnje. 

Hišnik

Osnovna šola Bakovci išče hišnika za oskrbovanje, nadzorovanje ter pregledovanje prostorov zavoda, za skrb ogrevalnega sistema ter protipožarno varnost in podobno.

Pri tem je potrebna srednja poklicna izobrazba ter dvoletne delovne izkušnje.

Avtomehanik

Podjetje Vzdrževanje in popravila motornih vozil - VIP Avto išče avtomehanika za dela v avtomehanični oziroma kleparski delavnici.

Potrebne so enoletne delovne izkušnje ter srednja poklicna izobrazba.

Pomočnik direktorja

Splošna bolnišnica Murska Sobota išče pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege, in sicer za opravljanje dela v skladu s statutom javnega zdravstvenega zavoda, ter vodenje in koordiniranje zdravstvene nege.

Pri tem je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma visokošolska univerzitetna s področja zdravstvene nege ali babištva ter petletne delovne izkušnje, k prijavi pa je potrebno priložiti tudi program dela in vizijo razvoja zavoda na področju zdravstvene nege. 

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kakšne barve je sonce?

Starejše novice